Varför har vi inte redan det nya trafikljussystemet som ger ett betydligt effektivare trafikflöde? Oavsett om man kör bil, åker buss, går eller cyklar.

Bygg högre parkeringshus och bredda Munksjöbron med utanpåhängande cykel- och gångbanor, som det var planerat från början. Det är dags att tänka framåt!

Jönköping växer vilket vi möter med en inriktning att bygga tätare, men också uppåt och utåt. Även Habo, Mullsjö och andra grannar växer och allt fler från dessa samhällen behöver också komma till och från Jönköping.

Tillväxten påverkar också hur vi kan och behöver förflytta oss. Vi märker alla att trängseln på gator och parkeringar blir allt större. Hittills har detta hanterats via förbud.

Det är nu hög tid för en ny inriktning i trafikfrågan.

Den styrande koalitionen visar tydligt att den saknar förmågan att få till rätt mekanismer för att lösa problem. Flera har dessutom ideologier som bygger på att överheten ska ha makten även över individens behov, inte individen själv. Därmed är deras lösningar byggd på mekanismer för att beskatta, avgiftsbelägga, bötfälla, förhindra och förbjuda, inte stötta, förbättra och utveckla. Moderaterna har en ideologi som bygger på respekt för individens rätt och förmåga. Med en sådan inriktning följer också rätt mekanismer för att lösa medborgarens behov i sådana här utmaningar.

Man kan enkelt konstatera att medborgarna sedan decennier haft ett behov och en vilja att lägga en betydande andel av sin inkomst på sin bil. Efter hyran är bilen oftast den största utgiften. Medborgaren har alltså gjort sitt tydliga val. Men, kan någon säga, det kan ju bero på att det inte finns andra alternativ. Så kan det vara, men om medborgaren i stället hade valt att åka buss hade den lösningen sedan länge varit fullt utbyggd för att täcka ett sådant behov. Biljetten hade inte behövt subventioneras, då den även med full kostnadstäckning hade varit billigare än att ha en bil. Andra medborgare hade sett en sådan efterfrågan och löst behovet. Precis som Henry Ford under början av 1900-talet såg att bilen var efterfrågad av allt fler och därför helt enkelt byggde sådana. Människor som vill ha något har alltid mötts av andra människor som vill leverera det. Men i den styrande koalitionens ideologi finns inte en grundläggande förmåga att leverera det vi vill ha – deras mantra är att försvåra, förbjuda och bestraffa.

Det finns dessutom byggaktörer som gärna vill utveckla de områden som pekas ut som mycket viktiga i kommunens utbyggnadsstrategi. Tyvärr förhindras även detta på grund av att den styrande koalitionen inte klarar av att lösa nuvarande trafikbehov, än mindre framtidens. När man tänker framåt måste man tänka lösningar, inte förbjuda sig in i framtiden.

Så om vi utgår från medborgarnas vilja, som tydligt och uthålligt har visat att man vill ha den nytta som en bil ger, vad borde man i då göra?

Det finns några viktiga faktorer som man måste förhålla sig till när det gäller att utveckla trafiken.

Viktigast är miljöaspekten. Det är inte acceptabelt att bilen förbrukar bränsle som tas från en ändlig naturtillgång. Det finns redan idag företag och individer som löst, eller är på väg att lösa, den utmaningen. Marknaden för bilar är oerhört eftertraktad eftersom individen visar så tydligt att den är beredd att betala för nyttan med en bil. Men detta är inte en kommunal fråga, den kommer lösas på nationell och internationell nivå.

Det är heller inte acceptabelt att bilen förorenar luften. Det finns idag intelligenta lösningar för trafikljusreglering som gör att antalet stopp och accelerationer närmast kan elimineras. Den lösningen äger kommunen. Anledningen till att dessa lösningar inte redan kommit på plats är att den styrande koalitionen i Jönköping har beslutat att underordnat bilen övriga trafikslag. Det är inte vad medborgarna vill. Stadens ytor behöver organiseras så att den är i balans mellan trafikslagen. Bilen ska inte vara överordnad, men absolut inte underordnad som är fallet i dagens inriktning.

Lösningar finns, men inte i Jönköping. Vi behöver minska köer på tomgång och otaliga start och stopp kan redan idag minskas betydligt. Effekten blir, enligt Trafikverkets utredningar, en dramatisk förbättring av luften, bullret och energiförbrukningen.

Trafikljusen här i Jönköping är omoderna – de nya trafikljussystemen möjliggör en dramatisk förbättring av hela trafikflödet och luften. Där anpassas trafikljusen på ett riktigt smart sätt oavsett om man väljer bil, åker buss, går eller cyklar.

För cyklister och gående känner sensorer i gång-/cykelbanan i god tid av att man kommer. Om övrig trafiksituation medger får man grönt ljus direkt, oberoende av annan trafik. Allt för att slippa stanna och vänta. Så fort den gående eller cyklisten är över slår signalen tillbaka till rött. En cyklist behöver cirka fyra sekunder för att komma över. Sensorerna känner av om det behövs mer tid. Alltså slut med rödljus där cyklar och gående passerat för länge sedan. Denna tid används för att hålla övrig trafik köfri och därmed start- och stoppfri.

Även för bilisterna är "grönperioderna" betydligt kortare än annars – bara fyra sekunder.

Marginalerna är mindre, men om det behövs förlängs grönperioden. I korsningarna finns också en räknare som talar om hur länge det dröjer innan det slår om till grönt. När sista bilen i kön passerar trafiksignalen slår den direkt om från gult till rött. Allt för att vara beredd att ge övriga trafikanter, gående och cyklister grönt ljus snabbare.

Systemet håller också koll på busstidtabellen i realtid. Om en buss är i tid, eller försenad, får den automatiskt förtur, även mot cyklister och gående. Om bussen är för tidig måste den vänta på annan trafik.

Byt ut förbud mot utveckling. Första steget måste vara att oppositionen i Jönköping tar initiativ i denna fråga. Moderaterna har trafiken högt upp på sin agenda. Ta taktpinnen och föreslå vägen in i framtiden.

Sven Engquist

Jönköpings Tankesmedja

Fotnot: Jönköpings Tankesmedja består av en grupp människor som tillsammans skapar och dokumenterar tankar kring vardag och framtid. De är medlemmar i Moderaterna, men fristående från de politiskt förtroendevalda.