Högre parkeringsavgifter i city, dyrare att långtidsparkera, cykelförvaring, parkeringsplatser runt citykärnan och nära busstrafikens stomlinjer.

Förslagen är många

Det är bland annat arbetspendlingen man vill åt, det dagliga flödet av singelfordon in och ut ur centrum.

Det är, som ledarsidan åtskilliga gånger har påpekat, goda ambitioner att få ner antalet fordon särskilt i de centrala stadsdelarna.

I debatten har åsikten framförts att det inte är antalet bilar som är problemet, utan drivmedlet - snart går allt på batteri, ungefär.

Men det handlar inte bara om avgaser, utan om hur vi vill ordna vår stad.

Det är problematiskt med igenkorkade gator under framförallt rusningstrafiken. Det är trevligare med fler människor och mindre plåt (därför bör kommunen titta vidare på ett renodlat promenadstråk över Barnarpsgatan på Väster).

För att få bukt med ringlande köer kan man skapa ytterligare vägar, gator, leder. Men de som antas veta något om trafikflöden menar att fler filer innebär bara att stockningsproblemen flyttar på sig.

Dessutom är det ingen särdeles skön stad om den asfalteras snart sagt överallt och det dras nya gatusträckningar kors och tvärs för att blidka de bilburna.

Jönköping ska inte bli som Los Angeles.

Jönköping ska ta vara på det som är Vätterstadens varumärke; vattnet, vidderna, vyerna.