A6 golfklubb har hållit till på höjderna med utsikt över Vättern och Jönköping ända sedan 1987. Men klubben har länge levt under hotet om att deras golfbana får banta till en 18–hålsbana och arrendet med kommunen gäller bara fram till den 31 december 2023.

Men en ny rapport som har presenterats för politikerna i samhällsbyggnadsutskottet ändrar på golfklubbens dystra framtidsutsikter. Enligt experterna på Statens geotekniska institut (SGI) är det för stora risker för ras och skred uppe på slänterna för att man ska våga att bygga en helt ny stadsdel.

För riskfyllt

Gunnel Holmberg Karlsson står bakom rapporten till politikerna.

– Det känns riskfyllt att bygga där på höjden. Skyfallet i juli 2013 översvämmade både länssjukhuset och köpcentret och skulle vi börja bygga på slänterna skulle vi få ytterligare skjuts på vattnet vid liknande skyfall. Både E4 och järnvägen skulle hamna i riskzonen. Med hjälp av experterna på SGI har vi kommit fram till att det inte heller går att hålla kvar vattnet med hjälp av att samla det i dammar. Det avråder de från, säger Gunnel Holmberg Karlsson som presenterat den nya rapporten för politikerna.

– I framtiden finns det kanske kunskap för att bygga på området men nu är riskerna för stora, säger Gunnel Holmberg Karlsson.

A6 golfklubb är den största i kommunen.

Foto Arkiv

Vill bygga ut med nio hål

Per Simonsson är klubbchef på A6 Golfkubb. Han ser beskedet om att det inte går att bygga bostäder vid golfbanan som världens möjlighet. Det har varit svårt att planera för framtiden.

– Vi kan göra området till Jönköpings Isaberg, ett område med skidspår, löpning, mountainbike, vandringsleder och allt så nära stan. Det blir en grön lunga, säger Per Simonsson.

Han har också en vision om att bygga ut golfbanan med 27 hål med nio hål till.

– Det är första gången på tjugo år som den här klubben kan göra något nytt för klubben och området. Vi vill sätta oss ner med tjänstemän och politiker och se vad vi kan göra, säger Per Simonsson som hoppas få en rejäl förlängning på klubbens arrende.

I kommunfullmäktige 2017 klubbade politikerna att A6 golfklubb skulle få ha kvar minst 18 av sina 27 hål om utvecklingsområdet A6 skulle visa sig bli möjligt som en ny stadsdel. Idag har klubben 1 500 medlemmar och är den största golfklubben i kommunen.

– En del medlemmar har nog blivit oroliga av diskussionerna om en ny stadsdel och har gått till andra klubbar. Nu vill vi öka golfupplevelsen och satsa, säger Per Simonsson.

Tänker ni fira?

– Ja, vi ska fira lite extra när vi har vårt vårmöte och kickoff på Elmia den 31 mars, säger Per Simonsson.

Rapporten som har presenterats för politikerna går vidare till kommunstyrelsen. Kommunalråd Mona Forsberg (S) tror inte att den kommer upp förrän i april.

– Först ska partierna i koalitionen ha en diskussion om rapporten. Jag har stor respekt för det här med dagvattnet och det skulle kosta otroligt mycket att genomföra byggnationen. Vi måste kunna hantera detta, säger Mona Forsberg.