”Men gå och dö jävla moderater.”

Se där ett klassiskt inlägg på Facebook riktat till ett av våra riksdagspartier. Kritiska kommentarer från upprörda privatpersoner är något som både partier och enskilda politiker ska vara beredda på. Ingen ska däremot tvingas utstå den här sortens grova uppmaningar. Och framför allt: inläggen ska inte författas av högt uppsatta medierepresentanter, oavsett om personen själv felaktigt tror att det går att kombinera en publik roll med privata inlägg.

Men tyvärr är det just vad som har hänt i Växjö. När tidningen Byggnadsarbetarens chefredaktör Isabella Iverus fick höra talas om de nya reglerna för feriearbete inom Växjö kommun, ansåg hon att de var så förkastliga att de rättfärdigade det ovanstående uttalandet. Och inte nog med det: när hon efteråt har konfronterats framhärdar hon och håller fast vid sitt Facebookinlägg.

Ännu märkligare blir situationen med tanke på vad de nya reglerna gäller. Feriejobb – alltså en sorts sommarjobb för gymnasieelever – är tänkt att ge arbetslivserfarenhet för de ungdomar som inte hittar sommarjobb på annat håll. Eleverna ersätter inte ordinarie personal, utan fungerar under några veckor som en extraresurs samtidigt som de får inblick i hur det kan vara att jobba. Vinsterna är många: för en del blir feriejobbsperioden en bekräftelse på att de är på rätt spår när det gäller val av framtida yrke. För andra är det nyttigt att lära sig att passa tider, känna sig behövd eller att våga vara en del av nya sammanhang. Dessa erfarenheter utvecklar och stärker både studiemotiverade och skoltrötta tonåringar.

Men i arbetslivet räcker det inte att vara modig och komma i tid. Det behövs även grundläggande kunskaper, och det gäller oavsett om anställningen är inom vård och omsorg, tjänstesektorn eller kanske byggbranschen.

Detta fokuserar nu Växjö kommun på, genom att sätta godkända betyg i svenska och matematik som kriterier för få söka de kommunala feriejobben. Och det är alltså detta som Byggnadsarbetarens chefredaktör protesterar mot. Enligt henne är förändringen populistisk och drabbar de svagaste barnen.

Hennes synpunkt skulle ha gått att förstå om det nu var så att elever utan godkända betyg verkligen hade nekats feriejobb. Så är det dock inte. De har rätt att söka platserna, förutsatt att de deltar i sommarskola under två veckor. Detta för att fördjupa sina kunskaper inom de viktiga ämnena svenska och matematik.

Tvärtom vad kritikerna påstår handlar det alltså inte om att stänga ute ungdomar från arbetsmarknaden, utan om att förbereda dem inför det kommande arbetslivet. Oliver Rosengren (M), ordförande i nämnden för arbete och välfärd, förklarar i en SVT-intervju varför de nya reglerna införs: ”Om vi inte rustar de unga för den riktiga arbetsmarknaden under tiden vi har chansen när de går i skolan, så rustar vi Växjös ungdomar sämre. Det är inte bra om vi lurar unga att tro att det är lätt att få ett jobb, för det är det inte” säger Oliver Rosengren (M).

I efterhand kan vi dock konstatera att Isabella Iverus på Byggnadsarbetaren trots allt gjorde en insats. Med sitt bristfälliga omdöme och sin svaga formuleringsförmåga bidrog hon till att uppmärksamma det lysande konceptet sommarskola+feriejobb. Vilken kommun blir först att ta efter? Ledarsidan föreslår Jönköping.