Demokratin är hotad. Inte hotad som att den kommer att upphöra, men det råder inte någon tvekan om att världens minst dåliga styrelseskick just nu utmanas på flera håll i Europa. Det skrämmande är inte bara att länder som Ungern och Polen inte tvekar att inskränka demokratin genom att stänga universitet, tvångspensionera oönskade domare och byta ut professionella journalister mot regeringstrogna medieanställda. Det är även obehagligt hur snabbt vi vänjer oss vid utvecklingen.

Även i Sverige pågår en normalisering av inställningen att public service inte fyller någon funktion, att EU är skräp och att kulturens främsta uppgift är att ena nationen.

Därför är det glädjande att den lokala demokratin får ökade muskler.

Som JP nyligen berättade på nyhetsplats ska ett nytt råd med representanter från kommunen och civilsamhället skapas i Jönköping. Själva formuleringen låter abstrakt och faktiskt ganska trist. Vem går i gång på ”ett nytt råd med representanter från kommunen och civilsamhället”, liksom?

Förhoppningsvis fler än vad det teoretiska begreppet inbjuder till. För resultatet av satsningen kan i bästa fall bli bland det viktigaste ett samhälle erbjuder sina invånare: tillit.

Tanken är att det nystartade ”Forum civilsamhälle Jönköping” ska arbeta efter en modell som uppmuntrar till dialog mellan medborgare, föreningar och kommun. Det ska bli lättare att fånga upp engagemang och omsätta det i praktiskt handlande.

Det bör tilläggas att det knappast är första gången som kommunen och civilsamhället samarbetar. Ledarsidan har exempelvis tidigare rosat projektet där frivilligorganisationer som ABF, Röda korset och ett flertal kyrkor vänder sig till ensamma äldre för att bryta ofrivillig ensamhet. Investeringar mot just ensamhet har inte bara visat sig vara positiva för människors hälsa, de är även samhällsekonomiskt gynnsamma när behovet av sjukvård minskar.

Den nya satsningen innebär i praktiken att samarbetet utvidgas. Det vore välkommet om känslan av samhörighet mellan människor gjorde detsamma.

Internationellt sett sticker Sverige ut som ett land rikt på så kallat socialt kapital. Den amerikanske statsvetaren Robert Putnam, som myntade begreppet, menar att en robust demokrati kräver just tillit till statliga institutioner och till andra människor. Han använder sig av ett talande exempel för att beskriva skillnaden i socialt kapital mellan norra och södra Italien: Om ett hus börjar brinna i norr sluter de närboende upp för att hjälpa grannen i nöd. Om samma sak händer i södra Italien hämtar varje boende i stället vatten till sitt eget hus för att inte själv drabbas.

Om det stämmer med verkligheten eller mest är ett exempel ska vara osagt. Men det sätter fingret på vikten av gemenskap för en stark demokrati.

Det kanske kan bli Jönköpings bidrag till berörda EU-länder: socialt kapital på export?