Kampanjen som Jönköpings kommuns stadsbyggnadskontor har dragit igång är ytterligare ett initiativ för att få fler att cykla till jobbet. Kommunen vill premiera de arbetsplatser som underlättar för cykelpendlare och som gör det enklare att parkera, att byta om och att ta hand om sin cykel. Målet ska vara att skapa en positiv miljö där det är enkelt och trivsamt att välja cykeln framför bilen.

Läs mer: Berggren (M): "Vi är inte en cykelstad, än"

Arbetsgivare kan nominera sin arbetsplats och de olika kriterierna finns inom kategorierna cykelparkering, cykelfaciliteter, cykelpendling, tjänstecyklar och organisation.

Kategorierna bedöms efter en femgradig skala med olika delmål som exempelvis låsbar cykelparkering, personalerbjudanden och organiserad inspiration till cykling.

12 september är sista datumet för att nominera sin arbetsplats.