Ställ din egen fråga här: #KanDuLova!

Camillas fråga till politikerna i kommunen blir: Kan du lova att skapa grundförutsättningar i skolan så att alla barn ges möjlighet att klara sig i samhället?

– Jag tror att skolan måste ändras i grunden så att man inte stirrar sig blind på siffror, bokstäver och betyg. Alla barn har inte samma förutsättningar för att passa in i den nuvarande mallen.

Camilla Appelqvist själv, liksom många i hennes närhet har eller har haft problem kopplade till bokstavssjukdomar, autism och andra diagnoser.

– Många av de här barnen har överutvecklade känsloförmågor och när de krockar med skolans krav på koncentration och att snabbt kunna lära sig fakta inför ett prov blir det kaos. De måste få en chans att klara grundläggande saker i samhället, som att betala räkningar.

En skola för djuren

Hon printar ut en text hon hittat på webben: ”Djurens skola”, där djurens barn ska lära sig simning, löpning, klättring och flygning. Ankan är duktig på att simma och flyga, men måste ha specialutbildning i löpning. Ekorren får snabbt problem med flygningen och skolpsykologen kopplas in. Ännu sämre går det för Örnen, som vill flyga hela tiden, och är ett riktigt problembarn. Diagnosen blir hyperaktivitet.

– Ett första steg här kan vara ett införa ett nytt ämne: Livskunskap. Med målet att stärka individens egna förmågor, säger Camilla.

Ställ din egen fråga här: #KanDuLova!