Under 2018 ska demensenheterna på Kärrsgården i Habo byggas om. Under tiden så kommer korttidsenheten att användas som evakueringsavdelning.

Men när ombyggnationen är klar så väntas korttidsenheten stå tom. I dagsläget finns enligt Hans Jarstig, gruppledare för Kristdemokraterna i Habo, inga konkreta planer på vad lokalerna då ska nyttjas till. Nu vill KD undersöka möjligheten att anlägga ett trygghetsboende för äldre där.

Fördelen just här är att det är nära till Kärrsliljan, till hemtjänst och till vårdcentral. Det är liv och rörelse i huset, säger Hans Jarstig.

I nuläget består korttidsenheten av 14 lägenheter, mestadels enrumslägenheter med kokvrå.

Det går eventuellt att bygga om så att det blir större lägenheter också, det får utredningen i så fall avgöra, säger Jarstig.

Att det är just ett trygghetsboende KD nu motionerar för förklarar Hans Jarstig med att man vill kunna ha ett alternativ för de äldre i kommunen, som är för friska för att komma in på särskilt boende men ändå känner att de vill ha ett boende där de kan få trygghet, gemenskap och service.

Boendet behöver inte drivas i kommunal regi. I vår motion vill vi också undersöka om det finns intresse från någon förening eller församling att driva det, säger Jarstig.

Att upprätta trygghetsboende i Habo har diskuterats ett flertal gånger under årens lopp. Bland annat 2011 när Kristdemokraterna lade en motion i frågan samt i maj 2016 när Sverigedemokraterna gjorde detsamma.

Den motion som KD nu tagit fram tas upp på nästa fullmäktigemöte. Om motionen vinner gehör så är förhoppningen, enligt Jarstig, att trygghetsboendet ska kunna öppnas under första delen av 2019.