När hälsobolaget MedicaNatumin, som bland annat tar fram kosttillskott och hudvårdsprodukter, presenterar sitt bokslut för 2018 är det med många positiva siffror.

Rörelseresultatet, Ebitda, stannade på 42,5 miljoner kronor – vilket är nästan fyra gånger mer än för helåret 2017 (12,3 miljoner). Nettoomsättningen under förra året uppgick till 181, 6 miljoner, att jämföra med 128,0 miljoner 2017.

Till de större händelserna 2018 hör att bolaget fick en ny vd i Ulrika Albers, som bland annat arbetat för Astra Zeneka tidigare. Hudvårdsserien Jabushe utvecklades också starkt på den kinesiska marknaden och ledde fram till en jätteorder värd omkring 75 miljoner.

I kommentaren till bokslutskommunikén skriver Ulrika Albers bland annat att man arbetat med att effektivisera produktutvecklingsprocessen under året och att det lett till lanseringar av flera nya produkter. Här nämns också ett nytt avtal med jättekoncernen Orkla Care AB för en fotkräm som ska lanseras på den europeiska marknaden samt framgången i Kina.

Sammantaget konstaterar hon att tillväxten skett snabbare än vad de kunnat förutspå:

– I den strategiska plan vi arbetade fram i slutet på 2017 satte vi en finansiell målsättning om att nå en stabil årlig omsättning på 200 miljoner i slutet av 2020. Vår tillväxt har gått betydligt snabbare än vår initiala bedömning och vi ser med stor optimism fram emot kommande år.

MedicaNatumin har kontor i Habo, Jönköping, Stockholm, Sundsvall och Moss i Norge.