Som JP nyligen berättat har kommunen tagit fram en övergripande plan för hur heltid som norm ska kunna sjösättas, med början under nästa år. Det ökade behovet av att rekrytera personal i framtiden, att fler arbetar mer, att kunna erbjuda attraktiva anställningar och att förbättra förutsättningarna för ökad jämställdhet.

Från 2019 ska alla vakanta tjänster annonseras ut som heltidstjänster inom Kommunals avtalsområde, och under 2020 prövas om alla vakanta tjänster inom samtliga avtalsområde ska annonseras som heltid på samma villkor.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Sveriges Kommunalarbetarförbund har tidigare träffat en överenskommelse om att heltid ska vara normen vid nyanställningar och att fler ska arbeta heltid.

Viss kritik har framförts mot reformen ute i landet, och bland annat har behovet av kortare arbetstid och förlängd föräldraledighet, där deltidsarbete för många är ett frivilligt val. Enligt en enkät av fackförbundet Unionen arbetar 48 procent av de tillfrågade kvinnorna och 19 procent av männen deltid för att få ihop livspusslet.

Lokalpolitiskt tycks alla vara överens i frågan i Habo - när kommunfullmäktige i torsdags var redo att klubba planen gick det snabbt och utan diskussioner.

I grunden är detta en jämställdhetsfråga och vi måste ta vårt arbetsgivaransvar. I dag skiljer det 3,6 miljoner kronor i inkomst mellan kvinnor och män i samhället. I mansdominerade yrken är heltid norm och en självklarhet, framhöll kommunalrådet Gunnar Pettersson (S).

År 2021 ska en uppföljning ske av införandet av heltid som norm i Habo kommun. Ett flertal kommuner i landet har redan fattat samma beslut.