Så här års arbetar kommunen normalt med att förbereda budget för nästa år, nu pågår även ett arbete med en ändringsbudget för året.

– Skattetillväxten skrivs ner i den här extraordinära situationen. Vi måste gasa och bromsa samtidig. Vi behöver ha koll så att ekonomin inte hamnar i fritt fall och se till att vi har kontroll på situationen, säger Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsen ordförande.

Det pågår även ett arbete med att se över om kommunen kan underlätta för bland annat småföretagare. Något som undersöks är att låta företagen skjuta på inbetalningar av fakturor.

– Vi tar in information från vår näringslivsavdelning och försöker samla ihop vad vi kan göra utifrån lagstiftningen, säger Ann-Marie Nilsson.

Frivilliga erbjuder stöd

Fokus ligger även på bemanningen inom skola och omsorg, både nu och över tid.

– Prio ett är omsorgen, där förbereder vi olika scenarion. Glädjande nog har vi signaler från frivilliga, bland annat församlingar, att hjälpa till och det är något som brukar fungera bra i kommunen, säger Ann-Marie Nilsson (C).

Det exakta innehållet i en ändringsbudget är för tidigt att kommentera säger både hon och koalitionskollegan Ilan De Basso (S), kommunalråd.

– Det är svårt att säga nu och jag vill inte föregå den diskussionen. Den situation vi är i förändrar de ekonomiska förutsättningar. Samtidigt har vi starka finanser och ett starkt bokslut, nu ska vi använda de resurserna på ett bra sätt, säger han.

Lade extra förslag

Under torsdagens kommunfullmäktige diskuterades de här frågorna. Moderaterna och Kristdemokraterna lade fram förslag om att bland annat korta kommunens betalningstider till företagen och samtidigt förlänga betaltiden för företag, för exempelvis VA, renhållning och tillsynsavgifter. Förslag som fick stöd av SD.

– Jag vill att vi agerar snabbt för att hjälpa till med det vi kan. Mina förslag var utformade för att inte påverka det vi gör om några veckor. Jag känner en oro för att vi agerar för långsamt, säger Andreas Sturesson (KD).

Ändringsbudget nyhet

Vad gäller ändringsbudgeten var det en nyhet för oppositionen. Andreas Sturesson (KD) tycker att de kunde ha informerats men har samtidigt förståelse för om det inte hunnits med. Samtidigt hade han önskat en större insyn i det arbetet.

– De kommer återkomma med sin ändringsbudget om fyra veckor. Frågan är om vi har en chans att komma med idéer när den budgeten är färdig. De förslag som jag lade fram är sådana man hade kunnat fatta beslut om idag, säger Andreas Sturesson.

– Man kan inte spontant kasta in förslag utan vi måste ta ansvar för en helhet. En del av detta är saker som vi redan tittar på, säger Ann-Marie Nilsson (C).

Vad säger du om läget för kommunen just nu?

– Jag känner mig oerhört trygg med våra fantastiska medarbetare som gör ett enormt jobb just nu. Vi har en fungerande organisation som också förbereder olika scenarier, säger hon.