Personen fick åka till en vårdcentral i kommunen för skadorna och har sedan dess fått hemsjukvård för att behandla såren.

En utredning startades omgående av enhetschefen och i den hittade man att personen som jobbade under natten inte hade varit på plats. Personen jobbar idag inte kvar. Utredningen avslutades i måndags och en Lex Sarah-anmälan har nu skickats in till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

– Det här är helt oacceptabelt och jag är otroligt ledsen över att vi har orsakat lidande för den här personen, säger Ewa Bjurenstedt, tillförordnad chef för funktionshinderomsorgen, till kommunens hemsida.