LÄS MER:

I takt med att Försäkringskassan har dragit in sina ersättningar till människor i behov av hjälp så har kommunernas kostnader för personlig assistans mer än fördubblats enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Generellt kan man säga så att har en person haft insatser från Försäkringskassan med assistans och så får de ett beslut att det upphör, då inträder det här med kommunens yttersta ansvar, säger Susanne Lilja Andersson, enhetschef för utredningsenheten på funktionshinderomsorgen i Mullsjö kommun.

Kommunen har flera typer av insatser som de kan hjälpa personer med. Dels personlig assistans men även olika typer av boenden, även för dem som behöver hjälp dygnet runt.

Jag kan tycka att det är så tråkigt när man tittar på nyheter och i media att den biten beskrivs så lite, säger hon.

LÄS MER:

Förändringen har märkts av i hela Sverige och SKL har uppvaktat regeringen för att kommunerna ska få kompensation för att de "tar över" Försäkringskassans kostnader.

Regeringen och SKL är helt överens om att vi måste garantera att inte enskilda individer med ett stort behov av hjälp i sin dagliga livsföring hamnar i kläm. På kort sikt anser SKL även att kommuner, landsting och regioner behöver få statsbidrag som täcker de nu ökande utgifterna för personlig assistans, sa Lena Micko, ordförande för SKL efter ett möte med regeringen i juni.