Det nu aktuella vitet på 400 000 kronor gäller Hjortsjöskolan. Där gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion redan den 9 september 2015 och kunde konstatera brister i arbetsmiljön. Den 26 april 2017 hade ännu inget hänt och myndigheten förelade kommunen att vidta åtgärder senast den 1 september samma år.

Vaggeryds kommun överklagade beslutet, men för sent. Istället försökte man då få tidsramen utvidgad, vilket avslogs. Avslaget överklagades, men återkallades senare.

”Inte riktigt klarlagt”

– Nu försöker vi att slippa vitet i och med att vi genom ersättningslokaler och planeringen av renoveringen kan visa att den verkligen kommer att genomföras. Men frågan är inte riktigt klarlagd i och med att tidigare kommundirektören överklagade verkets tidigare beslut, skriftväxlingen pågår, berättar fastighetschef Torbjörn Isaksson.

Läs mer: Högstadieskolorna renoveras för 23 miljoner

Nu har Arbetsmiljöverket ansökt hos Förvaltningsrätten om att vitet döms ut.

Även vad gäller Fågelforsskolan har det beslutats om föreläggande vid viten.

– Där har man beslutat att ta bort vitet under förutsättning att vi fullföljer ombyggnaden enligt tidsplan, säger Isaksson.