Läs mer: 70 nya lägenheter i ett nytt höghus på väster

Byggnaden där Science Park i dag huserar ägs av kommunen. Science Park växer och planen är att bygga ut på parkeringen mot högskolan.

I december 2016 bildade kommunen en fastighetskoncern som ska ha hand om kommunens kommersiella fastigheter, tanken är nu att Hälsan två ska köpas upp av den koncernen.

Tjänstemännen som utrett frågan har identifierat flera fördelar med ägarbytet. Exempelvis behöver inte de kommande jätteinvesteringarna, som beräknas uppgå till 500 miljoner kronor, konkurrera med andra nybyggnadsprojekt i den kommunala investeringsbudgeten. Ägandet genom ett aktiebolag ska också ge bättre förutsättningar för att separera fastighetens ekonomi från den skattefinansierade verksamheten.

Du får en snabbare beslutsordning i ett bolag och kan få en effektivare förvaltning. Ett bolag har sina egna intäkter och ska vara självgående i de investeringar som görs. Även om kommunen står bakom som garant på de lån som upptas, säger Ann-Marie Nilsson (C) kommunstyrelsens ordförande.

Priset beräknas uppgå till 210 miljoner kronor. Tjänstemännen har undersökt om fastigheten kan köpas stegvis genom fastighetsreglering men kom fram till att fastigheten måste köpas i sin helhet, vilket kan ge en stämpelskatt på 8,5 miljoner kronor för den kommunala fastighetskoncernen.

 Jag tycker att fördelarna överväger nackdelarna. Ska man nyttja den byggrätt som finns intill för att Science Park ska växa, vilket är intressant för både kommunen, högskolan och näringslivet, så kräver det stora investeringar. Det är svårt att göra det inom den kommunala budgeten när kommunen växer, säger Ann-Marie Nilsson.

Under torsdagens kommunfullmäktige tas beslut om kommunens ska gå vidare i frågan och ta fram ett förslag till köpeavtal mellan kommunen och kommunens fastighetskoncern.