Nästa steg i ärendet är att upprätta ett köpeavtal, som ska godkännas av kommunfullmäktige.

Tanken med köpet är att säkra behovet av mark med tanke på framtida bebyggelse vid Fenix. Med den här tomten ökar kommunens möjligheter till en bra planering i området, säger kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson.

Huvudbyggnaden på fastigheten är det hus som tidigare gick under namnet Skogshyddan. Den byggdes 1906 och har under åren inhyst bostad, anstalt för sinnesslöa och nu senast en tandläkarmottagning.

För tre år sedan köptes ytterligare en stor tomt i området från dåvarande landstinget. Götastrand 1:2 är på över 10 000 kvadratmeter och ligger på Linnarbäckens södra sida. Den tomten är obebyggd och gick till ett pris av 70 000 kronor. Betydligt dyrare blir det den här gången. Överenskommelsen med säljaren, tidigare tandläkaren Georg Almlöw och sjukgymnasten Margareta Melander, ligger på sex miljoner kronor.

Den röda tråden i de här fastighetsaffärerna är den planerade högstadieskolan. Den är tänkt att ligga sydost om Fenix gymnasieskola. Fridhem ligger även relativt nära nuvarande Hjortsjöskolan.

Vi har dock inga omedelbara byggplaner för Fridhem. Det kan dröja tio år innan det händer något där, säger Jonsson.