Det kan ju räcka med två ärenden på min enhet så kan det röra sig om 3-4 miljoner, säger Ann-Louise Gillek, enhetschef på funktionshinderomsorgen.

Vi är oroliga för var den här utvecklingen kommer att ta vägen. För det vet vi inte. När du lägger den kommunala budgeten så får du inte ta höjd. Du kan inte budgetera de kostnaderna egentligen, säger Hans Jarstig (KD), ordförande i socialnämnden.

Försäkringskassan och kommunen ska följa samma lag.

Vem är det som bestämmer vad som är ett grundläggande behov? För det står inte i lagen, sägen hon och tar exempel med barn som behöver ständig övervakning när de sover, eller personer som behöver hjälp med att äta och det inte tolkas som ett grundläggande behov.

Hon tycker att det är bra att det nu utreds och frågorna lyfts kring hur Försäkringskassan och kommunen ska hantera assistansen.

Riksdagsledamoten Aron Modig (KD) som var på besök i Habo i veckan för att få mer inblick i systemet håller med om att en ändring måste till, frågan är hur den ska göras.

Vi sitter i opposition och i det har vi en roll att driva på gentemot regeringen, säger han.

Försäkringskassan utreder nu själva frågan, på uppdrag av regeringen. I Habo kommun finns det nu fem fall där kommunen gått in med assistans efter att Försäkringskassan har sagt nej.

De här personerna hör till de mest utsatta. Det måste vara vårt välfärdssystems huvuduppgift att värna de personerna, säger Aron Modig.

Den funktionshindrades behov av assistans ses över vartannat år, så det finns alltid en risk att det kommer nya personer i behov av hjälp till kommunen. Ann-Louise Gillek tycker att det ligger i allas intresse att assistansen fungerar bra, främst för den enskilde, frågan får inte hamna i skymundan.

Det kan drabba vem som helst att när som helst behöva assistans. Vi måste utföra assistans med värdighet, säger Ann-Louise Gillek.

Hon betonar vikten av att höja statusen på yrket. I Habo kommun har de nu en relativt låg personalomsättning bland assistenterna, i vad som annars är något av ett genomgångsyrke.

Det är ett viktigt arbete och ett svårt arbete att jobba i någon annans hem, säger hon.