Lönsamhetsproblemen med anläggningen i Jönköping, och den osäkra framtid som biogasproducenterna i Vrigstad och Gislaved ser, har tvingat fram en inventering av förutsättningarna för fortsatt satsning på biogas inom länet.

Länets kommuner har känt behov av en genomlysning av biogasen och producenterna har efterlyst samlande åtgärder för kunna bedöma långsiktighet och lönsamhet. Och nu finns ett förslag som kan ses som en signal om politisk vilja till fortsatt satsning och utbyggnad.

Vi har tidigare fått i uppdrag av kommunerna att belysa hela situationen och nu redovisar vi hur vi vill gå vidare, säger Rune Backlund (C) som är regionråd med ansvar för trafik, infrastruktur och miljö. I det arbetet har också kommunalråden i Jönköping, Sävsjö och Gislaved deltagit, i de kommunerna finns produktion i dag.

En tjänstemannautredning visar att det finns goda förutsättningar att öka produktionen i länet om efterfrågan ökar och på så sätt kan uppsatta miljö- och klimatnål nås. Men för att lyckas måste samsyn finnas och samarbetet mellan kommuner och regionen måste öka.

Kort sagt behöver de dra åt samma håll när det gäller att öka biogasanvändningen och att matavfall lämnas till producenterna. Infrastrukturen för leverans och tankning måste också byggas och med produktionsinvesteringar så handlar det om investeringar på flera hundra miljoner.

På fredagen diskuteras frågan i Kommunalt forum, där alla länets kommuner och regionen är med. Det skiljer sig åt hur kommunerna har satsat på att använda biogas, en del har det inte alls. Det är också olika hur matavfallet hanteras.

Det är viktigt att vi får med oss kommunerna, de har ju också miljömål och måste ta hand om och behandla sitt matavfall. Det är en råvara som vi kan ta tillvara på ett klokt sätt inom länet för biogas och biogödsel, som också är en viktig produkt, säger Rune Backlund.

Han är förhoppningsfull och vill visa att det nu tas ett samlat grepp kring biogasen som dragits lönsamhetsproblem nationellt, bland annat eftersom priset på fossila bränslen inte höjts som man trott. Förutom kommuner, regionen och myndigheter är förhoppningen att också företag och privatpersoner välja biogas om det finns att tillgå lokalt.

Fortsatt utredning anses brådska, inte minst eftersom Länstrafiken, som den störste aktören i länet, snart ska köpa in nya fordon.