På att Lybäcksdalen AB och Kooperativet Viol med omedelbar verkan förlorar sina tillstånd att bedriva assistansverksamhet. Bolagen drivs av kommunpolitikern Margareta Fick (MP) som bland annat sitter i kommunfullmäktige i Habo.

Bakgrunden till beslutet, som togs av Inspektionen för vård och omsorg sent på onsdagseftermiddagen, är att de båda assistansbolagen under en lång tid misskött ekonomin. Skatter och arbetsgivaravgifter har inte betalats in i tid och de båda bolagen har tillsammans betalningsuppmaningar på 13 miljoner kronor. Utöver det finns skulder hos kronofogden och dessutom har revisorn under flera års tid påpekat misskötsamhet och brott mot aktiebolagslagen.

I Kooperativet Viol berörs 25 brukare och 175 assistenter. De flesta av brukarna finns i Jönköpings kommun men enstaka också i Habo, Mullsjö, Sävsjö, Borås, Nässjö, Gnosjö och Stockholm.

Habo kommun fick information om situationen tidigt på torsdagsmorgonen. Där finns en brukare som berörs.

Vi tog genast kontakt med den berörde och har nu en plan för hur vi ska gå vidare, säger Carina Bergman, tillförordnad socialchef på Habo kommun.

I en sådan här situation är det kommunen som står som ytterst ansvarig för att en person som har rätt till assistans, ska få det. Det är dock upp till brukaren själv om denne vill använda sig av kommunen eller vända sig till ett annat företag. Under fredagseftermiddagen väntas nya möten mellan Habo kommun och den berörde brukaren.

Enligt Carina Bergman så arbetar assistenterna på som vanligt fram tills att beslut tas. Om brukaren väljer kommunen som utförare, så kommer de ta över anställningsrelationen och ordna med avtal och löner.

Vi är beredda att gå in och ta hand om utförandet av assistansen med den personalen som finns på plats, säger Carina Bergman.

Även Mullsjö kommun fick information om situationen under torsdagen och inte heller där rör det sig om något stort antal brukare som påverkas. Enligt Susanne Andersson Lilja, enhetschef Utredningsenheten, känner man i nuläget bara till en brukare.

När vi hör att en person kan vara i behov av hjälp så tar vi aktivt kontakt för att höra om vi behöver hjälpa till. Det har vi gjort även i detta fall, säger Susanne Andersson Lilja.

Hon vill inte uttala sig mer om det enskilda fallet men säger att man från kommunens sida har situationen under kontroll.