När tidningen Dagens Nyheter kartlägger flyttströmmar av högutbildade placerar sig Jönköpings län i den absoluta botten.

Nettoeffekten för 2017, då man jämför var studenten bodde ett år före sina studier med var studenten bodde två år efter sin examen, ger Jönköpings län ett minus på 630 personer.

I topp placerar sig storstadslänen Stockholm (+5460), Skåne (+830), Uppsala (+780) och Västra Götaland (+640). Även Västerbotten får plussiffror, plus 20. Övriga län har minussiffror.

Starka urbana krafter

Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan på Jönköping University, är inte förvånad över siffrorna.

– Det här visar hur få vinnarna är och hur tufft det är, att det handlar om starka urbana krafter, där storstadsregionerna dominerar.

Hon fortsätter:

– Däremot så tror jag att det skulle ha sett annorlunda ut om de brutit ner statistiken till kommunnivå, då tror jag till exempel att Jönköpings kommun hade varit en av vinnarna.

Varför tror du att Jönköpings län får så dåliga siffror?

– Historiskt sett har man i Jönköpings län levt gott på tillverkningsindustrin och den har inte krävt högutbildad arbetskraft i samma utsträckning. Så de svaga siffrorna för Jönköpingsregionen är troligen dels driven av att man inte tidigare efterfrågat den här typen av kompetens i kombination med att de högutbildade idag är svåra att attrahera.

Charlotta Mellander är professor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan på Jönköping University.

Foto Johanna Andersson

Finns det något man kan göra för att ändra på den här utvecklingen?

– Om man ser till landet som helhet så har utlokaliseringen av högskoleutbildningar gjort att det har blivit lättare att tillhandahålla kompetens på fler platser i landet, annars tror jag siffrorna hade sett ännu mer dramatiska ut.

Ett samarbete måste till

Ett annat sätt att arbeta på för mindre platser, fortsätter Charlotta Mellander, är att följa upp de unga som har flyttat ifrån orten för att utbilda sig eftersom det är mer sannolikt att det går att få tillbaka dem än att locka till sig högutbildade som helt saknar en relation till platsen.

– För att skapa bra förutsättningar för sådana tillbakaflyttningar krävs att näringslivet, bostadsutvecklare och kommunen arbetar tillsammans, säger hon.

– Jag skulle kanske inte kalla det för en lösning, för här finns inga enkla lösningar, men det är ett sätt av många att arbeta på.