Kulturnämnden har beslutat att en ny konsthall ska ligga i ett av magasinen i Munksjöstaden. I januari ska Tolust AB presentera ett kostnadsförslag för en ny konsthall. Men när politikerna igår presenterade budgeten fanns det inte ett öre till den satsningen.

– Kultur- och fritidsnämnden är inte i skede då de kan teckna ett hyreskontrakt för en konsthall i ett av magasinen, säger Ann–Marie Nilsson.

Hon var tydlig med att nästa års budget och långtidsbudgeten fram till år 2021, inte är någon lyxbudget. Skatten höjs med 30 öre för att bland annat täcka de ökade kostnaderna för personlig assistans (LSS). Skattehöjningen ger ett tillskott till kommunkassan på 90 miljoner kronor.

Det är bara förskolan och skolan som inte behöver spara mer pengar under perioden och tillsammans får de ett tillskott på 60 miljoner kronor. Också äldrevården undantas från besparingar men istället höjs avgifterna för maten för de äldre. För boende på äldreboenden som äter där höjs avgiften med 390 kronor per år.

Anna Mårtensson (L), Peter Jutterström (M), Ann–Marie Nilsson (C) och Andreas Sturesson (KD) med sonen Harry 17 månader står bakom budgetförslaget.

Foto Elin Elderud

Andreas Sturesson (KD) föreslår att en helt ny personalkategori ska införas i äldrevården för att det ska bli mer attraktivt att jobba inom vården.

– Kan vi ta bort uppgifter som städning och tvätt från undersköterskorna och låta andra gör det istället? Det vill vi att äldrenämnden ska få ett år på sig att utreda, säger Andreas Sturesson.

Tänker ni anställa städare inom äldrevården?

– Det har vi inte definierat, säger Andreas Sturesson som tror att fler kommuner i landet kommer att genomföra en sådan förändring.

Finns det pengar till en ny fotbollsarena och till att renovera eller bygga nya badhus?

– Baden och arenan är prioriterade. Det finns ett enigt beslut från kommunfullmäktige där åtta partier har sagt ja till att gå vidare med arenan. När det gäller badhusen vill vi ha en fördjupad utredning men det brådskar, säger Ann-Marie Nilsson. Hon har tidigare sagt att ett nytt eller renoverat badhus inte ska vara ett äventyrsbad utan ska vara inriktad på simkunnighet, motion och tävlingsverksamhet.

Kommunens skattehöjning med 30 öre slår extra hårt för kommunens invånare eftersom det finns en bred majoritet i Region Jönköping att höja skatten med 50 öre. Den totala skattehöjningen slutar på 80 öre. Det betyder en skattehöjning med 200 kronor i månaden för den som tjänar 25 000 kronor, 320 kronor för den som har en månadsinkomst på 35 000 kronor.

Ann–Marie Nilsson försvarar skattehöjningen med att den är framtvingad av att staten vältrat över kostnaderna för personlig assistans på kommunen.

– Vi höjer inte skatten för att klara nya verksamheter utan för att klara vår verksamhet och den situation som staten har försatt oss i, säger hon.

Fler budgetförslag

• Senast till sommaren ska alla nyanställda erbjudas heltid. Att få fler att jobba mer kommer att påverka socialförvaltningen mest. Där finns det flest deltidsarbetare.

• Lärare kommer att erbjudas att få minska sin arbetstid till 80 procent när de är 63 år fram till att de går i pension vid 65. De får en lön som baseras på 80 procent men får 100 procent tjänstepensionsavsättning. Detta görs för att utbildningsförvaltningen ska kunna behålla och rekrytera personal.

• Heldygnskostnaden för mat på äldreboende höjs från 2 790 till 3 180 kronor. Höjda avgifter påverkar de som bor på äldreboenden, korttidsboende och som får hem mat via hemtjänsten.

• Under perioden 2018 till 2022 ska det ske en omfattande satsning på digital utrustning så att det blir jämt fördelad på för- och grundskola. Varje förskolepedagog ska ha en surfplatta, fem förskolebarn ska dela på en surfplatta och det ska finnas en dator per avdelning i förskolan, Varje grundskoleelev ska ha en surfplatta eller dator.

• Föreningsbidraget för barn- och ungdomsverksamhet förblir oförändrat. Däremot minskar bidraget till studieförbunden med 600 000 kronor.

• Stadsparken ska utvecklas. Därför ska 2,9 miljoner kronor gå till att förbättra den norra entrén med belysning, stensättningar, skyltar och planteringar. Dunkehallaravinen ska också göras i ordning nästa år.