Förra hösten blev ombyggnationen på Glansgatan klar. Då hade kommunen byggt en avsmalning mellan busshållplatserna samt en ny gång- och cykelbana och därmed också förändrat korsningen Huskvarnavägen/Glansgatan. Projektet kostade strax under en miljon kronor.

Men trots att bygget har varit klart sedan förra hösten kör fortfarande inte länstrafiken linje 13 via Glansgatan. De som ska kliva av eller på får i stället använda hållplatserna på St Göransvägen.

Detta har fått föräldrar som har barn på Prolympia att reagera, eftersom det innebär att barnen får gå en bit från hållplatsen till skolan.

Enligt Thomas Adelöf, som är trafikutvecklare på JLT, ligger problemet i att korsningen ut mot Huskvarnavägen har blivit för smal.

Kommer man med bussen från Huskvarnahållet och ska svänga vänster in på Glansgatan och det redan står en bil där, då kommer man inte in, säger Adelöf.

Vägen är stundvis hårt trafikerad, inte minst när Elmia håller mässor och när HV71 ska spela match, då uppstår lätt trafikstockning och köer, vilket orsakar förseningar i tidtabellen för bussarna, enligt Thomas Adelöf.

Men kommunens trafikingenjör, Johnny Hjelmrin, håller inte med om att korsningen är för snäv.

Med de körspårsmallar som vi brukar använda kan man med en tolvmeterbuss komma in på gatan även om det står en bil i korsningen. Sedan kan det bli svårare om det står många husbilar i kö, som vid husvagnsmässan, men så är det inte alltid.

Enligt Hjelmrin har man överskridit de sex meterna som är riktlinjer för en säker gångpassage och dessutom har mittlinjen förskjutits för att underlätta vänstersvängen för bussarna. Allt för att underlätta för bussarna.

Det står dock ett träd vid korsningen som inte fick flyttas, vilket enligt Hjelmrin påverkade utrymmet.

Jag tycker det är lite väl drastiskt av länstrafiken att säga att det inte går att köra buss där, säger Hjelmrin.

Kommunen har därför inga planer på att bygga om korsningen.

Men länstrafikens Thomas Adelöf säger att man har provkört med en buss och att man därför vet att det helt enkelt inte går.

Märker vi att det inte funkar i verkligenheten spelar det ingen roll hur det ser ut på pappret, säger Adelöf.

Frågan är nu vem som har bollen.

Just nu pågår ingen dialog alls. Jag har föreslagit att vi ska träffas och titta på hur det ser ut, men jag har inte fått någon respons på det, säger Thomas Adelöf.