Läs mer: Handikapprörelsen gick i protestmarsch

Läs mer: 100 har förlorat sin assistans

Det är tjänstemän på socialförvaltningen som skrivit en rapport om hur utvecklingen av insatser för personlig assistans sett ut de senaste åren. Uppdraget fick de av politiker i socialnämnden och rapporten kommer presenteras där under tisdagens sammanträde.

Vi har velat sätta det på pränt för att få det uppmärksammat. Så att också kommunstyrelsen och kommunfullmäktige förstår problematiken, exempelvis inför budgetförhandlingarna, säger Ola Nilsson, (KD) ordförande i socialnämnden.

Personlig assistans för grundläggande behov som understiger 20 timmar i veckan står kommunen för, om de grundläggande behoven överstiger 20 timmar i veckan är det Försäkringskassan som står för kostnaderna. Sedan 2012 har Försäkringskassan skärpt sin praxis för vilka som beviljas stöd av dem, myndigheten går efter ett antal domar inom området.

Konsekvensen är att sedan 2012 har 98 personer blivit av med sitt stöd från Försäkringskassan. De har fått vända sig till kommunen istället där kostnaderna för personlig assistans har ökat med nära 38 miljoner kronor per år. Vilket är räknat i underkant, då alla kostnader inte kommer med, exempelvis de fall där personer vänt sig direkt till kommunen istället för att bli hänvisade genom Försäkringskassan.

 Det är ju olyckligt på många olika sätt, dels skjuter staten över kostnader på oss dels påverkar det medborgarna negativt, säger Ola Nilsson.

Av de 98 personer som blivit utskrivna från Försäkringskassan har 58 fått personlig assistans via kommunen istället. I de flesta övriga fall är det andra insatser som satts in, exempelvis hemtjänst och boendestöd. 13 personer har fått lämna sina egna lägenheter och fått flytta till kommunens boenden.

I rapporten konstateras att även om Försäkringskassan omprövningar borde avta med tiden håller de i sig med oförminskad styrka, under årets första månader har ytterligare åtta personer blivit av med sitt stöd från myndigheten.

Det finns sedan tidigare ett nationellt utjämningssystem för kommunens assistansinsatser men det gör också det svårt för kommunen att skära ner inom området. Även om kommunen skulle lyckas sänka sina kostnader med 28 miljoner kronor skulle summan från utjämningssystemet minska med nästan lika mycket, det skulle med andra ord inte bli någon större kostnadsskillnad trots stora neddragningar.

Regeringen ger med ena handen och tar med den andra, det leder till att vi får ökade kostnader och det är vi inte glada över. Det finns inga enkla lösningar på detta utan vi får helt enkelt acceptera ökade kostnader eftersom staten skjuter över detta på oss, säger Ola Nilsson.

Frågan är omdebatterad på nationell nivå och regeringen har initierat en utredning av assistansersättningen där ett förslag kan komma att presenteras 2018.