Fönsterrutor på skolor och busskurers glasväggar har i ett större antal krossats under jul- och nyårshelgerna i Habo.

Detta är ett jättebekymmer som innebär ganska stora summor som läggs på skattebetalarna och även drabbar kommunens övriga verksamheter, säger kommunalrådet Gunnar Pettersson (S) och utesluter inte framtida kameraövervakning vid skolor.

Samtidigt har de omfattande buskörningarna med bilar i centrum, i synnerhet vid Coops parkering, och vid skolorna fått kommunens folkhälsoråd att reagera, genom att efterlysa väktarförstärkning. Strax före jul lyftes också frågan i kommunstyrelsens arbetsutskott som dock ännu inte fattat beslut kring någon förstärkning.

Diskussionerna med polisen om medborgarlöftet har redan lett till en högre polisnärvaro. Men man kan tänka sig att vi vissa helger förstärker med väktare som ronderar på samhället.

Jag tror det är jätteviktigt att vi kan inrätta lokaler som möter de här ungdomarnas behov, säger Gunnar Pettersson, och nämner diskussionerna om att skapa en "teknikgård" för ungdomar.

Lena Hedin, folkhälsoplanerare, betonar att fler väktare är en kortsiktig lösning.

Det har framför allt varit oroligt under hösten, vilket bland annat drabbat boende i områdena och folk som är på väg till och från affärerna. I förlängningen behövs fler fältassistenter och vuxna som rör sig utomhus, säger Lena Hedin.

Hon påpekar att det handlar om ett konkret brottsförebyggande arbete, men också att kommunens verksamheter och ideella föreningar kan fånga upp de ungdomar det handlar om. Framför allt gäller problemen buskörningar med bil, vilket innebär ungdomar i 18 - 20-årsåldern.

Folkhälsorådet hoppas nu att kommunen tar ett större grepp om frågan.

Det är en samverkansfråga som även Brottsförebyggande rådet har diskuterat. I sina medborgarundersökningar har polisen också sett den här problematiken, säger Lena Hedin.

När frågan om förstärkta väktarresurser diskuterades i kommunstyrelsens arbetsutskott före jul, deltog även räddningschef och kommunens tekniske chef.

Situationen med buskörningar är emellertid inte ny i Habo. Redan sommaren 2016 lovade polisen att ta till krafttag mot . Och när Södra Vätterbygdens lokalpolisområde höll en i januari 2017, kom också problemen med buskörningar upp.