Kulturjournalisten och författaren Gunilla Lundahl har skrivit en personlig sammanfattning av konstnärsparet John och Ulla Kandells livsgärning. Texten är noga komponerad och elegant, bitvis nästan poetisk. Tillsammans med bokens rika bildmaterial ger den en känsla av att få komma makarna Kandell riktigt nära.

Det är särskilt fotografierna från de tre privata hemmen som ger oss en inblick i deras originalitet och i det individuella och gemensamma skapandet. Ett stilleben i fönsternischen, skisser och ritningar med små anteckningar - till och med en liten lapp som John skrev till Ulla mot slutet av sitt liv.

De många detaljerna tecknar en rik bild av det konstnärskap som genomsyrat deras liv. I sann Carl och Karin Larsson-anda bildade bådas individuella estetik en fascinerande helhet i de privata interiörerna. Efter det att Ulla Kandell återupptagit sitt textila skapande gjorde de även ett flertal gemensamma utställningar. Ateljén i den gamla tobaksbutiken nära hemmet på Södermalm i Stockholm blev då deras arbetsplats och utställningslokal.

 

Många av oss känner kanske främst till John Kandell genom hans samarbete Källemo i Värnamo. Den nyskapande karmstolen Solitär från 1986, vars grunder finns i den svenska allmogetraditionen och den engelska, kinesiserande barocken, har i det närmaste blivit synonym med svensk post-modernism.

Det är säkert betydligt färre som känner till att det var John Kandell som ritade K:et som blev Källemos logotyp, att den trebenta stolklassikern Camilla har en mjölkpall som förebild och att den tidlösa bokhyllan Pilaster ritades med inspiration av Picasso.

John Kandell utvecklade ett nära vänskapsförhållande till Sven Lundh under det relativt korta samarbetet åren 1985-90. Det var efter hans ritningar som kontorstillbyggnaden och utställningshallen till Källemos fabrik uppfördes 1990.

 

Gunilla Lundahl guidar oss genom John Kandells yrkesmässiga bana. Från en examen som möbelarkitekt och inredare på Konstfack, fortsatta studier i skulptur, inredningsuppdrag till kyrkor, krematorier och bankpalats, nedslag i glasindustrin och vidare genom hantverksexperiment med möbelsnickaren Lasse Larsson till hans mer lekfulla samarbete med Sven Lundh på Källemo.

Ulla Kandells konstnärliga karriär tog plötsligt fart när hon återuppväckte sin vävlust många år efter den textila utbildningen under Alf Munthe på Handarbetets Vänner. Hon upptäcktes av en gallerist, tillika granne, när hon vädrade en av sina plädar 1978.

Ulla Kandell fortsatte sedan att experimentera med dubbelväv som kom att bli hennes främsta vävteknik och hennes alster kommissionerades snart till en rad offentliga institutioner, museum och verksamheter. John ska ha blivit förvånad över att det fanns ännu en konstnär i familjen. År 1981 gjorde de sin första gemensamma utställning ”Trä & Textil” i ateljén, eller Tobak, som lokalen kallades.

 

"Leken och allvaret" bygger på samtal med Ulla och John Kandell, deras barn och andra personer i deras närhet. Gunilla Lundahl skriver själv i sin kommentar att ambitionen med boken är att ge en så till tillförlitlig bild som möjligt av parets konstnärskap. Hennes svaga punkt är möjligen att hon känner paret Kandell lite för väl och på så sätt utelämnar några av detaljerna i personporträtten. Man får inte riktigt grepp om dem.

Möbelproduktionen för Källemo, som gjorde John Kandell till ett hushållsnamn, ges relativt lite utrymme i boken. Intentionen är säkerligen att istället synliggöra det som inte redan är känt i hans formgivarskap, samt att lyfta fram Ulla Kandells konstnärskap.

Det är bokens rika bildmaterial, främst Nino Monastras foton från makarna Kandells hem, som förgyller sidorna och ger läsaren den största behållningen. Genom bilderna får vi verkligen tillträde till deras inspirationskällor och skapande värld till deras lek och allvar.

Läs mer om svensk design: