Läs mer: Hit kan Grennaskolans elever få flytta

Många elever och anställda på Grennaskolan känner oro och mår dåligt över att man inte vet vad som kommer att hända med skolan i framtiden. Nu har ett skyddsombud gått in och kräver att en riskbedömning av personalens psykosociala arbetsmiljö görs omgående. Läget är så pass allvarligt att en riskbedömning är nödvändig, menar Ann Wristel, lokalt skyddsombud på Grennaskolan.

Ingen vet vad som händer eller om man har kvar jobbet i höst. Det är som när man får varsel på vilken arbetsplats som helst, men vi har levt med det här i två år och det gör inte saken bättre, säger Ann Wristel.

Hon berättar att en riskbedömning görs för att se hur allvarliga riskerna är för personalens hälsa och menar att ovissheten skapar stress och oro. Hon kräver nu att en plan för åtgärder ska ha tagits fram av arbetsgivaren inom två veckor.

Det innebär att man ser över vad man kan sätta in för medel för att göra situationen bättre, att folk från kommunen kommer ut och prata med oss och ger oss information om vad som händer så att vi kan förbereda inför ett beslut, säger hon och fortsätter:

För allas bästa vore det bra om det blev ett beslut, oavsett vilket, så att man vet var man står och vad man ska jobba mot. Det är inte jättemånga elever som ska gå kvar men de ska inte heller behöva må dåligt, säger hon.

Läs mer: Grennaskolan hotas av nedläggning

Läs mer: "Vi ser det inte som ett hot"