Det är högtryck i svensk ekonomi. Och många företag har svårt att hitta rätt kompetens.

Det är ett strukturellt matchningsproblem som politikerna måste ta tag i på allvar, särskilt som arbetslösheten nu enligt färsk statistik verkar öka igen.

Alltså, arbetslösheten stiger trots högkonjunkturen. Strukturarbetslöshet, skulle man kunna tala om.

Det är i första hand ett integrationsproblem som måste lösas - hur få in nyanlända i jobb som någon kan betala med egna pengar, det vill säga inte via offentliga subsidier av allehanda sort?

Så nog finns utrymme för en och annan politisk reform på området arbetsmarknad i Sverige.

Nåväl, det är inte bara industrin som söker med ljus och lykta efter folk med tillfredsställande kravprofil.

Även den allmänna sektorn har betydande bekymmer.

Det är barnmorskor som fattas, det är sjuksköterskebrist i övrigt inför sommaren och nu att det i Jönköpings kommun råder akut underskott på personliga assistenter.

Även polisförsörjningen under sommaren är det lite si och så med, .

Från polisfackligt håll vill man se ekonomisk kompensation för dem som skjuter på semestern (sommarvikarier inom kommunens assistansverksamhet erbjuds en bonus på 6000 kronor), medan ledningen menar att vissa omdisponeringar av resurserna förslår för att garantera tryggheten på gator och torg.

Bland annat kommer "krimmare" att åka lite radiobil - ingripandeverksamheten får förtur framför utredningsverksamheten, eller som man sa förr: utan ordningen har kriminalen inget att göra.

För visst är det rätt att prioritera den yttre verksamheten, särskilt under sommaren, när vi vet att människor i mängder gärna är ute länge och ofta. Vikten av synliga, uniformerade rättsarbetare för att skapa lugn och säkerhet på stan ska givetvis inte underskattas.

Samtidigt är det centralt att lagväktarna även under sommaren ska kunna göra ett så habilt jobb att de känner arbetsmoral och lust att bära upp det här samhället och hålla det rimligt rent och snyggt.

Då kanske morötter (lönepåslag) är en idé, i alla fall som balans till totalt beordrad tjänstgöring.

Om polisen är den hårdaste av de hårda delarna inom myndighetsapparaten, är den personliga assistansen en mjukare avdelning. Ty de personliga assistenterna är en annan grupp samhällsbärare, som är livsviktig för dem i behov av stöd och hjälp för att överhuvudtaget kunna leva ett drägligt liv.

I Jönköping är läget inför sommaren värre än någonsin:

30-40 sommarvikarier behövs och det saknas tio tillsvidareanställda medarbetare. Farten i ekonomin blir påtaglig även här, så att säga:

"Med den högkonjunktur vi har i dag med låg arbetslöshet är det svårt att rekrytera, även bland de med enbart gymnasieutbildning", konstaterar Ola Nilsson (KD), ordförande i socialnämnden.

Det är bara att hoppas att personalsituationen inom välfärden och polisen - två hörnstenar i samhällsbygget – löser sig även sommaren 2017.