De flesta svenskar tycker att public service är en bra idé. Många vill att det ska finnas oberoende och statligt finansierade medieföretag, som drivs med ambitionen att rapportera sakligt, rättvist och relevant.

Den myllrande mångfalden på internet och i sociala medier är en välsignelse för mediekonsumenterna, som i dag har bättre tillgång till kvalitetsmedier än någonsin tidigare.

Men det kan vara svårt för oss enskilda läsare, lyssnare och tittare att sålla agnarna från vetet. Rykten, felaktigheter och ren desinformation sprids lätt.

Förutsättningarna för ett sakligt och oberoende public service som kan stämma i bäcken har alltså aldrig varit bättre. Eller borde i alla fall vara det.

Svensk public service verkar i stället röra sig i motsatt riktning, bort från saklighet och oberoende, mot en tydlig politisering.

Den 28 september debatterade Centerpartiets Anders W Jonsson mot Sverigedemokraternas Mattias Karlsson i SVT:s Aktuellt.

Det är förstås i sin ordning och inte uppseendeväckande. Vad som däremot är uppseendeväckande är att Aktuelltredaktionen i sin nyhetssändning dagen efter valde att göra vad de kallar ett ”förtydligande”.

Karlsson hade nämligen påstått att Alliansregeringen ”släppte in tiotusentals potentiella sexualförbrytare och terrorister” i Sverige. I sitt ”förtydligande” dagen efter beskrev Aktuellt detta som en ”generalisering” som ”strider mot principen om alla människors lika värde” och att redaktionen därför ”till fullo tar avstånd från detta uttalande”.

Blotta tanken att en public service-redaktion aktivt tar ställning i en partipolitisk debatt, och därmed reducerar sig till en statligt finansierad ledarsida, är häpnadsväckande. Själva poängen med traditionell svensk public service – saklighet och oberoende – undermineras i grunden.

Ännu värre blir det när man tänker på att det Aktuellt tar avstånd från är ett faktapåstående. Man säger alltså inte att uttalandet är felaktigt, utan verkar i stället mena att själva påståendet är så frånstötande att man måste ta avstånd från det. Påståendets eventuella sanningshalt, eller avsaknaden av en sådan, blir ointressant för Aktuellt.

Om Aktuellt hade ansett att Karlsson hade fel i sak kunde man ha ifrågasatt hans uttalande där och då, i stället för att dagen efter blanda bort korten med tal om alla människors lika värde.

Det blir dessutom orimligt om SVT anser sig nödgade att i efterhand ta avstånd från alla förment felaktiga faktauppgifter i politiska debatter. Risken finns att man drar slutsatsen att SVT ställer sig bakom allt som det inte tar avstånd från.

Om public service inte klarar att upprätthålla sitt politiska oberoende, måste vi fråga oss vad alternativet är.

Man kan tänka sig två olika modeller för statliga medier.

Antingen har man en självständig och opolitisk public service. Eller så väljer man en hårdare styrd modell, där ansvar kan utkrävas. Exempelvis genom att cheferna byts ut efter regeringsskiften.

Båda varianterna fungerar, men den självständiga, opolitiska modellen är definitivt att föredra. En hårdare direkt politisk styrning strider mot svensk tradition.

Vad man däremot kan ha är en public service som är politiserad från vilken ansvar inte kan utkrävas. Det är tyvärr den modell vi i allt högre grad verkar få. Det kommer att få konsekvenser.

För att inte riskera en framtida övergång till en hårdare styrd modell, måste public service återgå till saklighet och oberoende. Vi måste rädda public service från sig själv.

ARVID HALLÉN

FOTNOT:

Med denna krönika inleder Arvid Hallén sitt medarbetarskap som fristående skribent på ledarsidan. Arvid kommer företrädesvis att skriva om ekonomi och ekonomisk politik.