På onsdagsförmiddagen gick polisen i Jönköping ut med information om en händelse på luciamorgonen. Enligt polisen hade en inringare larmat om att det befann sig medlemmar ur Ku klux klan i matsal i Jönköping. När polisen sedermera kom dit kunde man konstatera att det var ett luciatåg. Men det är alltså något som inte stämmer.

Polisen skickade på eftermiddagen ut ett pressmeddelande och dementerade att något sådant hade hänt. Det var under en telefonkonferens med flera lokala journalister som polisen, som höll i telefonkonferensen, berättade händelsen då han hade läst det ur polisens journalanteckningar.

Nu berättar polisen att händelsen om Ku klux klan var ett internt skämt och inte meningen att den skulle nå allmänhetens öron.

I polisens journalanteckning stod följande: ”07:10 Ett antal vitklädda individer uppehöll sig i matsalen. Kut informerad om att den kunde röra sig om Ku Klux Klan. Så var dock inte fallet…”.

Polisen backar nu om händelsen.

Det här är inte acceptabelt. Du måste kunna lita på att den informationen polisen ger ut stämmer. Men ibland smyger det sig in fel, i det här fallet var det ett skämt som inte blev bra, säger Fredrik Lindfors, chef i lokalpolisområde Södra Vätterbygden.

Hur kunde det här hända?

Det är den mänskliga faktorn. Någon som har försökt vara lite rolig. Sedan i samband med medieuppkopplingen så hinner inte befattningshavaren dubbelkolla uppgiften, säger Fredrik Lindfors.

Brukar man skämta i journalanteckningarna?

Nej, nej, nej. Det är jätteovanligt, mig veterligen.

Hur är jargongen på polisen när man skämtar om Ku klux klan?

Ja, det kan man ha åsikter om. Det var ett skämt som inte föll väl ut. Det är oacceptabelt att skämta på det viset.

Hur går ni vidare nu?

Det är klart att vi pratar med de inblandade så att det inte ska inträffa igen.

Kan man lita på att det som sägs under den här medieuppkopplingen kommer vara sant framöver?

Ja, absolut. Det är klart att man kan det.

Polisen ska nu se över sina rutiner.