Det är bara ti kommunen, dels för att ta hand om bildkonstområdet och dels som chef för avdelningen allmän kultur. Då, när Bolgar började, hade ännu inte kulturen och fritiden slagits ihop till en gemensam förvaltning.

Just bildkonsten var ett område som man under många år hade sett varit eftersatt i kommunen, det finns otroligt mycket man kan göra och jag önskade mig en tjänst till som kunde jobba särskilt med bildkonst, säger Susan Bolgar.

Det faktum att kommunen växer och bygger nya stadsdelar, inte minst omkring Munksjön, gav också Bolgar förhoppningar om att jobbet innebar goda förutsättningar för att kunna utveckla konsten och att den skulle få större plats i de nya stadsdelarna.

Men när kulturförvaltningen slogs samman med fritidsförvaltningen ökade den administrativa bördan, beslutsvägarna blev längre och tiden för att jobba med att utveckla just kulturen minskade, enligt Susan Bolgar.

Och så det här med pengarna.

Jönköping ligger långt ner på listan över

Det är ganska nedslående, säger Susan Bolgar.

Hon ser inte att det kommer att ske någon förändring.

Nästa år har vi så nej, det känns inte som att det kommer någon stor kulturell satsning som skulle matcha den kraftiga utvecklingen av kommunen.

Sista november lämnar Susan Bolgar sin tjänst för att ägna sig åt frilansarbete i sitt eget bolag. Då flyttar hon också från Jönköping.

Det känns tråkigt det här och jag är ledsen, för jag hade kunnat göra mer.

Hon säger vidare att det finns människor som jobbar i kommunen som har både vilja och kompetens att utveckla kulturen.

Men önskar man en , det kommer man aldrig ifrån, säger Susan Bolgar.