Kulturskolans elever har visat upp olika inriktningar varje kväll under sin konsertvecka. Det har varit sång, dans och musik från runt 400 elever, med 100-150 föräldrar i publiken varje kväll.

Även om vi inte har kunnat ha vår årliga stora temakonsert så har detta varit väldigt roligt att genomföra, säger Fredrik Hempel.

En av målsättningarna med Kulturskolans verksamhet är att eleverna ska få möjlighet att visa upp sina färdigheter.

Det är otroligt roligt att vi har så duktiga talanger i vår kommun, säger han.

I år var första gången de var på Spinnet med sina konserter. Det fanns inte möjlighet att få vara i sporthallen.

Förut har vi ju kunnat visa upp alla de här ämnesområdena samma kväll. Då har vi kunnat köra skolkonserter med 1500 elever på tre dagar. Det har vi inte kunnat göra nu och det är tråkigt att våra ungdomar inte kunnat visa upp det för sina kompisar i skolan.

Det visar tyvärr på att kommunen har väldigt dåligt med konsertlokaler. Eller de har ju ingen konsertlokal över huvud taget för över 300 personer.