Budgeten för bidrag till olika former av kulturverksamhet ligger på knappt en miljon kronor.

Men kultur- och fritidsnämnden har redan avslagit ansökningar motsvarande en halv miljon kronor.

Det här är naturligtvis inte bra. Det måste finnas medel till föreningar och andra aktörer som anordnar kulturverksamhet, det är viktigt för att vi ska få en dynamik i kommunen.

Karin Semberg anser att kulturbudgeten är för liten.

Det är för lite medel och det visar de undersökningar som vi har gjort. Vi ligger inte bra till i jämförelse med andra kommuner, säger Karin Semberg.

Kommunens budgetarbete har startat och Sembergs förhoppning är att man inför nästa år kan få en större summa. Hur mycket man äskar vill hon ännu inte säga.

I veckan träffas kultur- och fritidsnämnden och då ska nya ansökningar om kulturbidrag behandlas. Två av dessa, Österängens konsthall och projektet Share music, har dock goda chanser att ändå få ja på sina ansökningar, trots att pengarna är slut.

Vi vill pröva att införa en ny typ av bidrag, för innovationsprojekt, motsvarande idrottens stimulansbidrag, säger Karin Semberg.

50 000 kronor vardera är förslaget att aktörerna ska få.

Vi har lyckats göra besparingar bland annat på el på våra anläggningar. Kultur- och fritidsförvaltningen har ju slagits ihop och den här gången ser vi att kulturen har vunnit på detta, säger Semberg.

Därefter finns det inte mer att hämta vilket gör att det ser mycket dyster ut resten av året.

Kommunens budgetarbete har börjat men från kommunstyrelsen vill man inte ge någon hint om i fall nästa år kan se ljusare ut för kulturen.

Det finns många ambitioner i vår kommun. Men nu samlar vi ihop alla nämnders förslag till en helhet, vi måste bland annat se till att vi har en bra skola och en bra äldreomsorg, resurserna har alltid en viss begränsning, säger Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande.