Föreningen, som är en gren till Ungdomens nykterhetsförbund, är liten med bara ett tiotal medlemmar. Men desto mer aktiv.

Vi sökte pengar till en konsert som vi ska ha i november. Det är två av världens mest populära hardcoreband som kommer till Kulturhuset, berättar Herman Zenk.

Trots att föreningen fick nej till ett bidrag på om kring 20 000 kronor säger han att konserten kommer att bli av. Men finansieringen är än så länge lite oklar.

Vi har försökt att hitta andra vägar, vi väntar fortfarande på besked.

Men annan verksamhet i föreningen får nu stå tillbaka.

Vi får lägga allt krut på konserten, sen blir det inget mer i höst, säger Herman Zenk.

Föreningen Teater i Huskvarna får nej på två bidragsansökningar.

Gatuteatern, som sattes upp i sommar, gick man back på. Där hade man hoppats på ett förlustbidrag. Nu ansöker man om nya pengar för den kommande revyn.

Här behöver vi gå in med mycket pengar, det är kostsamt att sätta upp en revy, säger Annika Wennberg, som sitter i styrelsen.

Om inte publiken täcker utgifterna, vilket återstår att se, får kostnaderna täckas av medlemsavgifter och sponsring.

Hon säger att det är tråkigt att kommunen inte lägger mer på kulturen.

Jag anser att det är viktigt att man från kultursidan i kommunen visar att man tycker att det är värdefullt det som vi gör, säger Annika Wennberg.