Idag kan vi räkna med bensinpriser på långt över sexton kronor och inom en snar framtid spås det gå över sjutton kronor litern. Detta slår hårt mot de som måste ha bil för att få vardagen att fungera och det är en sanning som är speciellt tydlig på vår landsbygd.

Sedan 2017 höjs skatten per automatik med 2 % varje år, idag är 63% av literpriset skatt. Den rödgröna regeringen har sedan 2014 höjt skatten med 1,75 kr. I år skedde dock ett trendbrott när Moderaterna och Kristdemokraternas budget dämpade den indexerade höjningen från 33 öre ner till 17 öre.

Vi måste förstå att hela Sverige ska leva. Vill vi ha en levande landsbygd så kan vi inte ha automatiska skattehöjningar som inte ser till världsmarknadspriser eller valutakurser.

Ge landsbygden bra alternativ genom tillgång till alternativa drivmedel. Erbjud biobränslen och utbyggd laddningsinfrastruktur som ger möjlighet till renare transporter istället för att bara med automatik höja skatten.

Idag drar drivmedelsskatterna in runt sextio miljarder till staten. Man borde kunna göra fler insatser som specifikt gynnade landsbygden och få näringar och boende att se en fördel av att etablera och leva på landsbygden. Vi måste göra det mer attraktivt att bo på landsbygden och stoppa utveckling som gröper ur folks plånböcker.

Eva Nilsson (M)

2e Vice ordförande Trafik-, Infrastruktur- & Miljönämnden Region Jönköpings län

Carl-Johan Lundberg (M)

Ledamot Trafik-, Infrastruktur- & Miljönämnden Region Jönköpings län