LÄS MER:

LÄS MER:

Nivåerna av både grundvatten och ytvatten i Jönköpings län är allvarligt låga, enligt länsstyrelsen i Jönköpings län.

Därför har man har tillsatt en händelsegrupp med representanter från bland annat länsstyrelsen, kommunerna, regionen, polisen, LRF och Försvarsmakten.

Det kan bli problem med vattenförsörjningen där grundvattnet är lågt. Stora vattenkonsumeter som jordbruk kan få problem och det finns, enligt länsstyrelsen, en risk för att grävda brunnar sinar.

Tidigare har bland annat .