Jönköpings Länstrafik, JLT, har ekonomiska bekymmer. Efter årets tre första månader låg underskottet på 15 miljoner kronor.

Vi har ett underliggande underskott i den löpande verksamheten, säger Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör på Jönköpings Länstrafik.

Av de 15 miljonerna är omkring tre miljoner orsakade av tågproblemen och de ersättningsbussar som fått sättas in. En kostnad som väntas hålla i sig framåt men som i förlängningen inte är det stora problemet.

De främsta orsakerna till underskottet är andra faktorer.

Priserna på drivmedel har varit rätt låga men från och med slutet av förra året och i början på detta har priset gått upp, säger Carl-Johan Sjöberg.

Utöver ökade kostnader för drivmedel är en stor faktor att biljettintäkterna inte ökat i den takt som var planerat, trots att resandet ökat med omkring 2-3 procent i år.

Extrakostnader kopplade till exempelvis tågproblemen borträknade, väntas länstrafiken gå mot ett underskott på 25 miljoner kronor i år.

Nu förbereds besparingsåtgärder. Redan till hösten kan de första åtgärderna sättas in.

 Vi tittar över det nu. Det är sådana åtgärder vi bedömer vi kan göra med kort varsel. Det handlar inte om några större drastiska saker i år, säger Carl-Johan Sjöberg.

Det kan exempelvis handla om att skära ner på kvälls- och helgturer, se över linjer med få passagerare eller linjer där det finns parallell trafik.

 Men det är inga hela linjer som kommer läggas ner, det kräver mer planering och information till medborgarna. Det är sådant vi får titta på inför 2018, säger Carl-Johan Sjöberg.

Efter de första mindre besparingarna under hösten får tjänstemännen arbeta fram förslag på större besparingar som kan genomföras 2018 för att få ekonomin i balans.

Kan det bli höjda busspriser?

 Det skulle det kunna vara men vi kommer inte göra några prishöjningar under detta året, det är sådant som tjänstemännen får titta på, säger Carl-Johan Sjöberg.