LÄS MER:

Brist efter brist har avslöjats och hur stadsdirektören rekryterade en ny IT-chef. och om den höga lönen är rimlig går inte att säga eftersom det .

Läsare har hört av sig på mejl och telefon eller kommenterat granskningen på sociala medier. De vill att politikerna sätter ned foten och agerar.

Kanske något för kommunstyrelsen och personalutskottet att titta på - här valsar tjänstemännen runt och gör saker efter eget tycke trots att det finns riktlinjer för hur anställningen ska gå till. Berörda politiker, ingrip omgående och sätt stopp för galenskaperna, tycker en läsare.

Andra vill att stadsdirektören avgår.

Nu får allt kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson sätta ner foten. Det blir dyrt att lösa ut IT-chefen och kommunchefen, men det är ett måste.

Ilan De Basso (S), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsens ledningsutskott, säger att han inser att trovärdigheten för kommunen har påverkats negativt. Men han vill inte uttala sig om några fel har begåtts förrän .

Jag kan definitivt förstå människors ifrågasättande, säger han.

Han säger att stadsdirektören har ett stort ansvar, men att det inte bara är en person som är involverad i rekryteringen.

Jag vill vara tydlig med att säga att stadsdirektören måste stå till svars för sina beslut.

Hur är ditt förtroende för stadsdirektören?

Det kommer att påverkas av uppföljningen som nu sker. Stadsdirektören bär ett stort ansvar självfallet, liksom politiken.

Läsare vill att ni agerar.

Det är vårt självklara ansvar. Stadsdirektören har jobbat nära kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson (C).

LÄS MER:

Jerry Hansson (V) säger att han vill ligga lågt tills utredningen är klar.

Vi har inte resonerat om det. Men det har kommit en del intressanta uppgifter att ta tag i.

Vems ansvar är det att göra det?

I första hand ledningsutskottet. Mycket ligger på kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson.

Även kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) hänvisar till Ann-Marie Nilsson.

Jag avböjer att kommentera. Alla frågor som rör det ansvarsområdet svarar Ann-Marie på, säger han.

Inte heller Margareta Sylvan (MP) vill uttala sig i frågan.

Nej, jag har inte varit inblandad i det. Jag har inga kommentarer.

Stadsdirektörens chef, kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson har sagt till JP att IT-chefen Kaj Stenman.

 Jag har noterat att det har skett rekrytering på ett sätt som inte är förenligt med den policyn vi har.

Hon har pratat med stadsdirektören, men inväntar nu slutsatserna av kommunen har beställt.

Utifrån uppgifterna som har kommit in får man gå igenom vad det finns för saklig grund och var det brister, säger hon.

LÄS MER: