Som Jönköpings-Posten berättade tidigare i veckan, har kommunstyrelsen redan för en bred åldersgrupp med temalekplats, grillplatser och toaletter ska förpassas till papperskorgen. Motionären Niklas Fungbrandt (M) anser att det borde finnas en tydlig samlingsplats för familjer i Habo, inte minst med tanke på att kommunen ligger på andra plats i Sverige när det gäller andelen barn och tonåringar av befolkningen.

När fritids- och kulturnämnden yttrade sig i frågan, föreslog man Musikparken som en lämplig plats med närheten till Hembygdsparken. Men efter kommunchef Jan Sundmans yttrande, föreslog kommunstyrelsen att satsningen på en familjepark ska prioriteras bort till förmån för andra nya viktigare investeringar, och med hänsyn till konkurrensen om resurser.

När debatten i fullmäktige drog igång, handlade mycket om själva hanteringen av motionen. Och Fungbrandt förvånades över att inga kostnader tagits fram som underlag till kommunstyrelsens förslag.

Detta borde väl gå till budgetberedningen? Dessutom handlar Familjeparken om ett vitt spann kring vad man skulle kunna göra, så det behöver inte bli så dyrt, sa motionären.

Gunnar Pettersson (S), kommunstyrelsens ordförande, försvarade beslutet med att stora investeringar som förskolor och skolor måste prioriteras, och att berörd förvaltning redan är överbelastad med utredningsarbeten. Nu valde också Åke Lundgren (KD), ordförande i fritids- och kulturnämnden som tidigare uttalat sig i positiva ordalag om en familjepark, att stödja kommunstyrelsens förslag.

Så nu är det alltså motionsförbud på allt som har med byggande att göra? frågade sig Olle Moln Teike (SD).

Thomas Werthén (M) gick till hårt angrepp mot S.

Ni läser den här motionen som den lede läser Bibeln och läser in en massa som inte står där. Vi skulle kunna utnyttja mycket av den infrastruktur som redan finns till det här, men ni väljer att inte ens utreda detta. En mycket märklig hantering.

Moderaterna och Habodemokraterna reserverade sig mot beslutet att inte gå vidare med familjeparken.