AV BÖRSENS

De ojämställda företagsledningarna och -styrelserna har blivit en viktig symbolfråga för jämställdhetsdebatten i Sverige. I dessa bolag samlas mycket makt och ännu mer pengar.

Som ett brev på posten följs rapporten därför varje år av krav på könskvoterade bolagsstyrelser.

Det är ett förslag som präglas av ett grundläggande problem.

FÖRESPRÅKARNA

Men de börsnoterade bolagens rekryteringar sker inte slumpmässigt från ett tvärsnitt av befolkningen. De väljer personer som har rätt sorts utbildning, och lång erfarenhet.

När man korrigerar för dessa variabler, som tankesmedjan Timbro gjorde i en rapport 2014, kan man konstatera att kvinnor inte alls är underrepresenterade.

Högskoleutbildningarna under 1960- och 70-talen var kraftigt mansdominerade - 1969 var exempelvis andelen kvinnor på civilekonomutbildningar 15 procent.

Ett typiskt examensår för en styrelseledamot på ett börsbolag är 1980, då 24 procent av utbildade civilekonomer, jurister och civilingenjörer var kvinnor. Ändå är andelen i styrelserna 30 procent.

UNDER 80-TALET

Det sker kanske inte så snabbt som man skulle önska. Men redan 2023 räknar Timbro med att fördelningen är 40/60.

En lagstiftad kvotering idag kommer också att leda till inkvoterade män imorgon, när de strukturella förändringarna slår igenom. Det är ytterligare en fara med förslaget - när det väl är genomfört är det mycket svårt att ta bort.

Jämställdhetsproblemen i börsbolagen eller näringslivet i stort ska inte slätas över. Underrepresentationen på VD-posterna är till exempel svårare att förklara, och det finns många andra jämställdhetsproblem att ta tag i.

Men företagens självbestämmande - och ytterst äganderätt - bör inte offras för att lösa ett problem som snart löst sig självt.