Annons
Vidare till jp.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ledare: Bygg Sävsjö 2 – eller glöm biogasmålet

Biogasmålet kräver en Sävsjöanläggning till. Att bråka om tolkningar är inte produktivt.

Region Jönköpings län (RJL) har bestämt att hundra procent av gasen som länets bussar drivs av ska vara fossilfri biogas. Det är tanken med den ”biogasöverenskommelse” som slöts våren 2018.

Då skrev de politiska styrena i samtliga kommuner samt regionen under, och riktlinjerna ska gälla för de privata bolag som kör stadstrafik från sommaren 2021 och regiontrafik från sommaren 2020. Nu råder närmast öppen konflikt mellan överenskommelsens parter.

Enligt Carl-Johan Lundberg (M), oppositionsråd i regionen, är kraven på hundra procent fossilfri biogas inte längre givna. Upphandlingsansvariga har signalerat att fossilgas, så kallad naturgas, från det allmänna nätet kan användas vilket vore ett brott mot överenskommelsen.

Trafikdirektör och upphandlingsansvarige Carl-Johan Sjöberg menar att inget brott begås genom att ta gas från det allmänna nätet. Regionråd Marcus Eskdahl (S), ordförande i TIM-nämnden som sköter trafikärenden, menar att överenskommelsen står sig.

Till JP (27/1) säger Ann-Marie Nilsson (C), ordförande i Jönköpings kommunstyrelse, att hon ”trodde vi var överens” om målet på hundra procent fossilfri biogas. Nilsson menar att regionen och tjänstemännen felaktigt tolkat överenskommelsens tolkning av biogasmålet.

Men beslutsfattarna tycks inte ha närstuderat den nordeuropeiska gasmarknaden. Gasnätet sträcker sig från danska Dragör upp till Stenungssund, med en avstickare via Gnosjö upp till Gislaved.

Nätet drivs av Swedegas, vars målsättning är att andelen biogas i nätet ska vara 30 procent år 2030. Först år 2050 ska nätet innehålla enbart biogas. 2018 var det cirka en fjärdedel. Alltså bär nätet alltid en blandning av naturgas och biogas.

Under 2018 minskade inmatningen av biogas på det västsvenska nätet med 7 procent. Samtidigt minskade för första gången sedan 2005 den mängd biogas som går till omvandling till fordonsbränsle. I stället gick allt mer till uppvärmning samt process- och industrianläggningar som ställer om från naturgas med höga metanutsläpp till biogas.

Att få hundra procent fossilfri biogas till bussarna lär bli allt svårare. Sveriges produktion av biogas har bara ökat med 5 procent sedan 2015. Men vår användning har ökat med 90 procent. Därför importerar vi ungefär hälften av vårt biogasbehov från Danmark.

Gasen levereras ihop med all övrig dansk gas, som primärt tas från Tyrafältet i danska Nordsjön. Under hösten har dock danskarna stängt ned Tyra för renovering fram till 2022. I stället ska Tyskland förse oss med gas. Men där är biogasbranschen på fallrepet: Uppåt hälften av anläggningarna kan försvinna till nästa år när statsstöden upphör. Det kan påverka hur mycket biogas som når näten i Danmark och Sverige.

När gasen från Tyskland i vår är fullt påkopplad väntas den ha en högre metanhalt och lägre värmevärde, enligt Energigas Sverige. Med andra ord: när dansk biogas ersätts görs det med smutsigare tysk gas av lägre kvalitet. Med ett lägre värmevärde tar gasen mer plats i tanken och körsträckan blir därför kortare. De kommande åren kan det bli dyrare att köra Jönköpings bussar på enbart biogas. Om det ens går.

2018 var andelen biogas i fordonsgas 93 procent, enligt Energimyndigheten. Om inte ens det som i dag produceras är helt rent, hur menar RJL och politikerna att överenskommelsens mål om hundra procent ska nås?

Ett sätt att förbättra biogasinköpen är att producera gasen själv. I underlagen till överenskommelsen redovisar RJL att länets förväntade produktionskapacitet är 53 GWh, vilket man nådde förra året. För att hålla den nivån ska produktionskapaciteten i Sävsjö fördubblas till 26 GWh och öka med en fjärdedel i Jönköping. Ändå kommer en tredjedel av behovet inte täckas.

För samtidigt räknar RJL med att kommuner, regioner och länstrafik efterfrågar 46,5 GWh. Men då har man räknat bort privatbilism, näringsliv och andra myndigheter. Inklusive dem stiger siffran till 79 GWh.

För att täcka det stora glappet krävs stora köp från övriga nätet – eller en investering motsvarande Sävsjöanläggningens framtida kapacitet. Hur det påverkar ekonomin och andelen biogas i länets bussar borde vara av större vikt att diskutera för politiker och tjänstemän än att bråka om hur någon tolkat en tolkning av en överenskommelse.