Alla med ett uns empatisk förmåga tycker lite synd om Jonas Sjöstedt (V) just nu. Sällan har väl hans uppsyn och politiska utspel varit så bleka som under Vänsterpartiets dag i Almedalen 2019. Från förra årets höga svansföring inför valet, och skrytet om de 80 genomförda reformer han lyfte fram som egna segrar, kommer nu – nästan ingenting. Ett förslag på stärkt kollektivtrafik var vad han presenterade på tisdagen, och förhoppningen är att få gehör för detta i höstens budget. Observera ordvalet ”förhoppning”. För borta är den kaxiga retoriken om att Vänsterpartiet kräver hit och begär dit. I stället är tongångarna mer att Vänsterpartiet är ”beredda att prata med regeringen” om reformer för ökad jämlikhet och ett bättre klimat, och att Stefan Löfven (S) har ”lovat att arbeta för att våra jämlikhetsreformer ska återinföras”. Så talar inte den som är beredd att fälla regeringen vilken dag som helst.

Att Moderaternas utspel dagen före i grunden handlade om just jämlikhet verkar Jonas Sjöstedt omedveten om. M-förslaget om satsningar på nyanländas språkkunskaper tolkade han som ett straff som grundar sig i en uppfattning om att nyanlända inte skulle vilja lära sig svenska. Det är att blunda för verkligheten. Utan tydliga förväntningar och incitament är det naturligtvis mindre sannolikt att någon lägger ner den ansträngning det faktiskt innebär att lära sig ett nytt språk. Men när Sjöstedt under en utfrågning i P1 Morgon (SR 2/7) pressades på vilken politik han vill se för ökad integration, tvingades programledaren till slut konstatera att det saknades konkreta förslag.

Det tycks alltså gå Vänsterledaren förbi att ökade svenskkunskaper för det första ökar möjligheterna till egen försörjning för den enskilda individen, och att fler nyanlända i jobb leder till mer skatteintäkter, vilket ju kommer hela välfärden till del.

Att enbart strössla pengar över gratis kollektivtrafik är därmed att börja i fel ände. Men det blir väl så när man utgår från att välfärd skapas genom att giriga rika ska ge till fattiga, utan en tanke på att samhället faktiskt skulle bli bättre för alla om så många som möjligt var med och bidrog.

Det bör dock poängteras att ifrågasättandet av tisdagens V-utspel inte handlar om kollektivtrafik som fenomen – det är tvärtom utmärkt om fler reser tillsammans. Men att subventionera resande för medel- och höginkomsttagare som har råd att bekosta sina egna resor, det är inte god hushållning med skattemedel.

Jonas Sjöstedts dag i Almedalen fyllde dock en nyttig funktion: att synliggöra hur liten betydelse Vänsterpartiet har i den S-ledda regering som i sin tur regerar med liberal politik. Av förra årets ambition om en rymlig V-kostym i regeringsställning bidde inte ens en tumetott.