Det är en företagarvänlig delegation som under onsdagen besöker Jönköpings län. Förutom prinsen består sällskapet av Elin King, Roy Fares och Sebastian Knutsson, entreprenörer inom mode, mat och spel. En av dagens schemapunkter består av en föreläsning på Finnvedens gymnasium i Värnamo. Besöket kan närmast beskrivas som ett rutinuppdrag inom prins Daniels Fellowship, vilket är ett samarbete mellan prinsen och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Syftet är att inspirera unga att bli entreprenörer, och även att ge stöd till dem som har tagit steget att driva eget.

Det är en viktig roll – för Sverige behöver duktiga företagare – och prinsens turné är även en påminnelse om att kungafamiljen har en betydelsefull funktion i samhället.

Som medlem av kungafamiljen har prins Daniel fått lägga sitt eget företagande åt sidan. Ändå gör han sannolikt mer nytta för svenskt näringsliv i dag än innan han sade ja till kronprinsessan Victoria.

Det innebär inte att alla svenskar – i synnerhet inte unga vuxna – bör uppmanas att starta eget. Från Ung Företagsamhet i gymnasiet och vidare in i vuxenlivet finns vägledning och stöttning för den som föredrar att vara sin egen arbetsgivare. Det är utmärkt, men budskapet får inte bli ensidigt. Därför är det lämpligt att dagens gymnasister även uppmuntras att skaffa sig erfarenhet som anställda. Detta för att senare kunna använda kunskaper och nätverk som egna företagare.

Rekryterare och arbetsgivare inom vissa branscher vittnar dock om att det blir allt svårare att anställa unga personer till jobb där uppgifterna är enkla och lönen lägre. Detta gäller naturligtvis inte alla ungdomar. Men det är anmärkningsvärt att unga ratar snabbmatsrestauranger, lager och äldreboenden, jobb som länge har setts som klassiska ingångar till arbetsmarknaden, och därmed språngbrädor till mer kvalificerade uppgifter och högre lön.

Jönköpings län sticker ut nationellt genom att ligga på topp tre både vad gäller entreprenörskap i ett tidigt och i ett etablerat skede. Det innebär kortfattat att många länsbor vågar ta steget att bli entreprenörer, och att de har kvar samma roll efter de tre och ett halvt år som krävs för att uppdraget ska räknas som etablerat. Det visar färska siffror från Entreprenörskapsforums rapport ”Ett företagsamt Sverige? En studie om regionala entreprenöriella aktiviteter, ambitioner och attityder”. Värt att notera är även att attityden till entreprenörskap är positiv här. Bara stockholmare och hallänningar är mer optimistiskt inställda till möjligheterna att starta företag.

Att befinna sig högt på listan är något att vara stolt över. Men det säger inte allt om arbetsmarknadens hälsostatus. Orter med exempelvis stora företag ger en hög andel anställda, och kan innebära färre småföretagare i olika branscher. Å andra sidan tenderar stora bolag att ge ringar på vattnet i form av underleverantörer som drivs av entreprenörer med färre anställda.

Huvudsaken är att utvecklingen går framåt, att innovationer når ut och att människor har jobb. För i slutändan är det skatteintäkter från hårt arbete som betalar undervisningen i skolorna, omsorgen på äldreboendena och vården på sjukhus och vårdcentraler.