Ute råder just nu den ljuvliga kombinationen av brittsommar och växtlighet i färgstark höstskrud. Men faktum är att höstdagjämningen passerade för flera veckor sedan, och att det de kommande två månaderna blir allt mörkare.

Det innebär becksvarta morgnar och kvällar, och även eftermiddagar i novembergrått skumrask.

Utomhusmiljöer har betydelse för hur människor trivs, och ljussättningen på stadens gator och torg spelar roll. Det har Jönköpings kommun förstått. I juni berömde ledarsidan initiativet att förstärka belysningen i Rådhusparken med tolv nya, sju meter höga, spotlights, detta efter synpunkter från allmänheten om att parken upplevdes som otrygg.

Relaterat till artikeln

Häromdagen blev ämnet åter aktuellt. Den här gången kommer initiativet från polisen, som vill att Vätterstrandens östra del ska belysas. Syftet är dels att kunna se vad som försiggår när främst ungdomar festar i parken vid volleybollplanerna, dels att förhindra våldsbrott. Lokalpolisområdeschefen Fredrik Lindfors och kommunpolisen Sara Alving påpekar i en skrivelse till tekniska nämnden att platsen upplevs som otrygg, och att polisen har svårt att genomföra sitt arbete där som läget är nu, vilket JP berättade på nyhetsplats i onsdags.

Polisens synpunkter är värda att ta på allvar. Samhällsekonomiskt blir investeringen en ren vinst om förebyggande åtgärder förhindrar att brott begås, och om den dessutom underlättar polisens arbete i de fall det ändå finns misstanke om brott.

Relaterat till artikeln

Dessutom måste kommuninvånarna kunna känna sig bekväma med att vistas utomhus även under sena kvällar. Att trygghet är en fråga om frihet råder det inga tvivel om. Samtidigt är det en balansgång att uppmärksamma behovet av trygghet utan att skapa onödig rädsla. Överdriven svartmålning riskerar att få motsatt effekt, det vill säga att människors upplevda otrygghet ökar trots att sannolikheten att utsättas för brott är densamma.

Moderaterna i Jönköping har visat sig behärska denna avvägning. Partiets förstanamn i valet, Peter Jutterström, har tidigare lyft fram människors upplevda trygghet som en särskilt viktig fråga.

Det är utmärkt. Men det finns anledning att påminna om att just Jönköping ligger i topp när det gäller trygghet. Tre av fyra kvinnor i länet uppger i en Sifo-undersökning att de känner sig trygga, vilket placerar Jönköping på en tredjeplats av totalt 21 län. I landet som helhet uppger var tredje kvinna att hon känner sig mycket eller ganska otrygg när hon vistas ute under kvällar och nätter.

Trygghet föder tillit, vilket är en av de viktigaste hörnstenarna i en välfungerande demokrati. Polisens önskemål om upplysning längs Vätterstranden bör därför bli verklighet.

Fortsätter arbetet för trygghet på den inslagna vägen kan vi konstatera att framtiden ser ljus ut i Jönköping.