Annons
Vidare till jp.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ledare: Hur kan ingen veta vart Mullsjös miljoner försvann?

Tre miljoner i nya utgifter dök upp från tomma intet. Vem styr Mullsjös socialnämnd?

Under onsdagen kunde tidningen berätta att socialnämnden i Mullsjö kommun flaggat för att den upptäckt tre miljoner kronor i dittills okända utgifter för 2019.

Det var för ungefär fyra veckor sedan som kommunstyrelsens arbetsutskott fick höra om nya och oväntade kostnader ”inom olika delar av socialnämndens verksamhetsområde”. Kostnaderna ska ha uppstått inom loppet av en månad. Därmed kan nämnden komma att spräcka sin budgetram – för tredje året i rad.

Nu ser kommunstyrelsens ordförande Linda Danielsson (S) och oppositionsrådet Henrik Jansson (M) ut att överta nämndens arbete. Det är ett oerhört kraftfullt ingrepp av en politisk ledning gentemot en kommunal nämnd.

Att kliva in som överrock kan tolkas som ett direkt underkännande av socialnämnden och dess ordförande Christer Rube (S). Hur kan Danielsson ha förtroende för Rube om hon samtidigt tänker göra hans jobb?

2018 hade socialnämnden ett underskott på 6 miljoner kronor, enligt kommunens årsredovisning. Samtidigt fick nämnden ett internt omställningsbidrag på 5 miljoner kronor av finansförvaltningen. Finansförvaltningens underskott för helåret 2018 var då 6,2 miljoner kronor.

I årsredovisningen står att ”underskottet som finansförvaltningen redovisar har sin förklaring i det interna omställningsbidraget på 5 mnkr till socialnämnden.” I klartext: Socialnämndens faktiska underskott var 11,2 miljoner kronor, men hälften belastade en annan budgetpost.

Det året nådde Mullsjö kommun inte kommunallagens krav om god ekonomisk hushållning. Det gjorde de inte året före heller. Och båda dessa år är det socialnämndens underskott som tyngt siffran på sista raden. 2019 skulle alltså bli ett ekonomiskt elddop, eftersom kommuner enligt det lagstadgade balanskravet måste rätta till ett underskott inom tre år.

För 2019 såg socialnämndens underskott ut att växa. Enligt en prognos från slutet av november var budgetavvikelsen 15 miljoner, vilket enligt Rube var efter att de ”har vänt på varje sten”.

Därför blir frågan om vad som skett i socialnämnden än mer aktuell. Har nämnden och dess verksamheter dolt tre miljoner i utgifter för att hjälpa till att putsa siffrorna? Eller har de glömt att visa upp vad de spenderat pengar på?

Oavsett vad kan socialnämnden inte förklara sig. Det kan inte heller kommunstyrelsen eller dess ordförande. Det är häpnadsväckande och direkt provocerande att ingen vet vart eller varför tre miljoner av Mullsjöbornas skattemedel försvunnit. Det pekar på att felet ska sökas högre upp.

När årsredovisningen för 2018 antogs av fullmäktige riktade revisorerna skarp kritik mot Danielsson och hela kommunstyrelsen. Bland annat för bristande uppföljning och bristande styrning och intern kontroll, både vad gäller ekonomin och verksamheten som sådan (JP, 17/5-19).

Det gör det mer förståeligt, men inte mindre fel, hur ett svart hål kan uppstå under näsan på Danielsson och Rube. Med en ledning som brister i uppföljning, styrning och intern kontroll kommer underskott och skenande utgifter som brev på posten. I en välfungerande organisation kan inte tre miljoner i nya utgifter inom loppet av en månad undgå ledningens uppmärksamhet.

Danielsson tog över som kommunstyrelsens ordförande efter valet 2014. Efter det har i princip samtliga siffror vänt söderut. Nämndernas avvikelse från budget gick från 2,6 miljoner i överskott till 21,6 miljoner i underskott. Kommunens överskott på 9 miljoner för fem år sedan var 2018 ett underskott på 8,5 miljoner. Kommunkoncernen vände ett positivt resultat på 9,2 miljoner till minus 7,4 miljoner.

Visst har de senaste åren varit prövande för Mullsjös och hela Kommunsveriges ekonomi. Det ställer ännu högre krav på en handfast politisk ledning. Den verkar dock lysa med sin frånvaro i en kommun med särskilt stora behov.