Det är svårt att inte slås av häpnad när man läser JP:s intervju med Centerpartiets gruppledare i Mullsjö kommunfullmäktige, Gun Nilsson. Hon tycker att JP "jagar oss i Mullsjö" och att det skrivs för mycket negativt.

Hon tycker kanske inte att JP borde ha berättat om att kostnader på tre miljoner dök upp ur tomma intet inom socialnämndens verksamhet och att kommunstyrelsen på grund av det ville ge nämnden en "överrock".

Hon tycker sannolikt inte att JP borde ha skrivit att Pauline Ahlnér Svenn (C) lämnar alla sina politiska uppdrag och i en intervju låtit henne kritisera styrningen av kommunen. Det spred kanske dålig stämning.

Man får utgå från att hon tycker att det var fel av JP att berätta om planerna på att spara på stöd till barn med särskilda behov. Eller om att Liberalerna, som ingår i styret tillsammans med S, C och KD, inte alls är förtjusta i förslaget. Det hade ju varit mycket bekvämare om det hade kunnat skötas utan att Mullsjöborna hade tagit så mycket notis om det.

Nu är dock inte en tidnings uppgift att göra tillvaron bekväm för politiker, eller att – som Gun Nilsson uttrycker det – hjälpa till och vara lite positiv. Journalister tänker inte i termer av positivt och negativt utan i termer av vad som är allmänt intressant.

Tidningens främsta uppgift är att granska makten samt att skildra och syna händelser och beslut som är av betydelse för invånarna. Det är därför JP bland annat har följt processen som ledde fram till att Sandhems skola får vara kvar. Om det är positivt eller inte får var och en bedöma, men beskedet togs i alla fall emot med glädje i Sandhem, vilket tidningen skildrade.

I stället för att surna till på mediebevakningen borde den politiska ledningen för Mullsjö kommun förklara sig – för det finns saker att förklara. Hur kommer det sig för det första att Liberalernas gruppledare får kännedom om en långt gången besparingsplan genom att läsa JP?

Är S, C och KD intresserade av att fortsätta styra ihop med L, eller kan man tänka sig att antingen styra i minoritet eller leta efter en ny kompis? Besparingsplanen för skolverksamheten är i någon mån relaterad till att Sandhems skola behålls, vilket Liberalerna också var emot.

Har koalitionen som kallas SMK (Samverkan Mullsjö Kommun) en gemensam bild av hur kommunen ska navigera genom sitt tuffa läge? Moderaternas gruppledare Fredrik Samuelsson säger att det bara är en tidsfråga innan SMK-samarbetet krackelerar. Vad säger man om det?

Frågorna är många. Nu är det dags för svar.