Undvika förtätning, sätta stopp för nybyggen på åkermark eller satsa på att bygga en helt ny stad – de politiska förslagen för att få bukt med Jönköpings bostadsbrist är många och varierande. Det syntes inte minst i ledarsidans serie ”9 frågor inför 9/9”, där partiernas lokala toppkandidater intervjuades om hur de ville utveckla kommunen under den kommande mandatperioden.

På en punkt verkar politisk konsensus råda: åkermarken ska värnas. Efter många års byggboom råder det dock brist på tillgänglig mark. Och hur frestande det än är att smälla upp nya bostadsområden på det platta och lättillgängliga underlag som åkrar oftast erbjuder, inser politiken att detta inte kan missbrukas.

Men nu ser vi ett smart exempel på hur en åker kan omvandlas till bostäder utan inskränka på odlingsmöjligheterna. Nyligen berättade JP på nyhetsplats att nya bostäder på en åker i Barnarp kan bli verklighet. Tanken är att bygga 27 parhus och radhus intill Barnarpssjön, ett attraktivt läge i lantlig miljö men samtidigt med närhet till kommunikationer och tätort.

Att just Anders Samuelsson – centerpartistisk ordförande för stadsbyggnadsnämnden – ställer sig bakom förslaget kan först förvåna; landsbygdspartiet missar inte en chans att betona jordbrukets viktiga roll. Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) har till exempel beskrivit svensk livsmedelsförsörjning som en säkerhetsfråga. Nu innebär det visserligen en balansgång att å ena sidan främja frihandel och konkurrens, och å andra sidan garantera tillgången på mat utan att det tippar över till osund protektionism. Men, det hör till ett lands nödvändiga beredskap att kunna odla, i synnerhet spannmål för Sveriges del med tanke på att det är ett av få livsmedel där vi är självförsörjande.

Ett villkor för att affären ska gå i lås är dock att markägaren ska börja odla på ett nytt område, och att detta ska motsvara den åker som omvandlas till bostäder. Resultatet blir fler bostäder och samma skörd. Se där ett utmärkt sätt att äta kakan och ha den kvar.