De två lekplatserna på Bågvägen i Hovslätt ska rustas upp. Förhoppningen är att det ska bidra till ökad trivsel och sysselsätta fler barn. Satsningen genomförs på initiativ från de nya fastighetsägarna på Hökerum bygg. Den nedre lekplatsen som främst är till för de mindre barnen får in gungor och balansgångar medan man på den övre lekplatsen finner en ny och större klätteranläggning. Underlaget förändras också till bark som ska fungera som fallskydd om barnen ramlar.

Lekplatsen på övre plan för äldre barn

Foto Wendela Thiman

Den tidigare lekplatsen i Hovslätt på Bågvägen har länge ansetts vara gammal och i behov av en upprustning.

- Det har varit lite av ett problemområde, säger Simon Zagerholm, en av byggarbetarna som jobbar med att fräscha upp de nya lekplatserna.

Delade meningar om satsningen

Reaktionerna till bygget som Simon Zagerholm har fått från granarna i området har främst varit positiva.

- De tycker att det är roligt att något händer i Hovslätt. När de ser oss är de glada och bjuder på kaffe, säger Simon Zagerholm.

Jonas Sundberg, förälder och boende på Bågvägen har en annan bild. Han håller med om att det är bra att en satsning görs i Hovslätt. Han är dock kritisk till hur de nya lekplatserna utformas då det i hans mening glömmer bort de yngre barnen.

- Vi som bor här är inte jättenöjda. De yngre barnen får lite gungor medan de större barnen får en jättestor anläggning.

Han tror att risken blir att de yngre barnen kommer att söka sig till den stora lekplatsen vilket kan leda till fler olyckor då den stora lekparken inte är anpassad till små barn.

- De kommer att överskatta sin förmåga och göra illa sig, säger Jonas Sundberg.