Del 1 av sändningen ser du här:

Del två av sändningen ser du här:

Det anrika, historiska,och välkända området har i många år berört och intresserat människor, även utanför stadsgränserna.

I tisdagens paneldebatt deltog en rad politiker, tjänstemän och berörda, och frågades ut om hur Tändsticksområdet ska se ut i framtiden av moderatorerna Markus Engberg och Anette Svensson. Publiken fick också ställa sina frågor och ge synpunkter.

Kvällens moderatorer i #jkpgåsikt, reportrarna Anette Svensson och Markus Engberg.

Foto Janne Wrangberth

I en rad artiklar har Jönköpings-Posten de senaste dagarna lyft fram hur näringsidkare, företagare och andra berörda tänker sig Tändsticksområdets framtid. Ett förslag är att området ska bli som Gamla stan i Stockholm. Några förespråkar att man måste tänka på något nytt och våga tänka i nya banor.

Bostadsbolaget Vätterhem vill att gamla planer för området återigen ska få nytt liv.

Relaterat till artikeln