Mötet inleddes med att kyrkoherden i den norra kommundelen, Erik Dreier, höll en kort andakt. Samtidigt stannade en grupp S-ledamöter demonstrativt utanför.

– Kyrka och stat ska inte blandas samman, menade Metallombudsmannen Annelie Borgström (S). Vi gjorde likadant vid öppnandet i fjol.

Nästan fullsatt

Centrumlokalen i Vaggeryds Folkets hus var nästan fullsatt. Förutom de 41 ledamöterna, ett par ersättare, presidiet och flera chefer och andra från kommunala förvaltningar, bevittnades föreställningen av ett par samhällsstuderande klasser från årskurs två på Fenix.

– De ska kolla in hur det går till och boka in intervjuer, berättar läraren Raymond Pettersson.

Fick se debatt

De fick se en debatt om hanteringen av avskaffandet – och nu återinförandet – av tekniska utskottet. Som bekant beslutade samma församling i september om att avskaffa utskottet. Tidigare kommunstyrelseordföranden, Berry Lilja (S), gick till attack på allianspartierna:

”Flera varv”

– Efter bildandet av femklövern skedde en omsvängning med flera varv. Det ingicks en valteknisk samverkan som skapade ett behov av fler platser – varför inte erkänna att det var detta som var orsaken till att återinföra tekniska utskottet?

– Ja, till en del var det faktiskt för att vi behövde platser, erkände nya kommunstyrelseordföranden Allan Ragnarsson (M). Sådant händer överallt i landet – och TU har ju inte fungerat så väldigt dåligt som Berry vill göra gällande.

Och i och med denna vändning tappade S-kritiken sin udd. Efter ajournering var det dags för allmänpolitisk debatt.

Fingervisning

Debatten gav en fingervisning om de närmaste åren. Femklöverns representanter pratade mycket om alternativa driftformer inom omsorgen. Skolan behöver fler och bättre lokaler. Socialnämndsordförande Gert Jonsson (M) lovade bättre kommunikation gentemot kommunstyrelsen. Kommunen behöver öka attraktiviteten. Bättre öppettider i bibliotek och simhallar är ett sätt. Fler bostäder ett annat. Allan Ragnarsson vill bland annat bygga på Östra strand i Vaggeryd, vilket han lär få fortsätta kämpa för.