Alla välfungerande organisationer bör rimligtvis driva frågor som ligger i medlemmarnas intresse, men varför gör LO inte det?

Inledningsvis satsar LO inte mindre än 30 miljoner kronor för att Socialdemokraterna ska vinna valet, men att säga att det handlar om medlemmarna är att vara lite väl generös med sanningen då majoriteten av medlemmarna ironiskt nog inte röstar på S. Istället väljer LO att strunta i medlemmarna och fortsätta att blint stödja Socialdemokraterna.

Vidare har LO varit flitiga med att påpeka att Alliansen vill urholka arbetsrätten genom att reformera LAS. På samma sätt som att människor ska anställas på meritokratiska grunder är det också rimligt att den som gör sitt arbete bäst får behålla det. För att det lilla företaget ska ha möjlighet att växa måste de ha tillgång till de vassaste medarbetarna. Många gånger är det den person som anställts senast som har mest relevant erfarenhet och kompetens, men det tas inte hänsyn till. Turordningsreglerna är en mur som främst hindrar unga och nyanlända att ta sig in på arbetsmarknaden. Dessutom förhindras rörlighet på arbetsmarknaden då många inte vågar byta arbetsplats eftersom att de då hamnar sist i kön.

Trösklarna in på arbetsmarknaden måste bli lägre. I januari var arbetslösheten bland utrikes födda 21 procent. Inträdesjobben ska kunna användas av nyanlända och unga som saknar gymnasieutbildning. Tanken är att arbetstagaren ska få 70 procent av ingångslönen för under 30 procent av arbetstiden utbildas och lära sig jobbet. Det handlar om grupper som står väldigt långt från arbetsmarknaden och som riskerar att inte få något arbete över huvud taget. Att ha ett jobb att gå till är av yttersta vikt för individen, men det är dessutom oerhört viktigt för en välfungerande integration och är något som i dagsläget kräver politisk handling.

Det är ingen hemlighet att LO och Socialdemokraterna traskar hand i hand oavsett vad medlemmarna tycker, men Sverige behöver en mer flexibel och fungerande arbetsmarknad där den som kan jobba gör precis det. Att införa inträdesjobb samt reformera LAS som systematiskt missgynnar unga och nyanlända vore ett stort steg på vägen. När kommer den socialdemokratiska LO-tangon få sitt slut?

Linnéa Bäckmark

styrelseledamot CUF Jönköpings län